Danijela Jokanović

mr Danijela Jokanović,
viši asistent

Naučna oblast: Opšta psihologija

E-mail:
danijela.jokanovic@univerzitetpim.com

OBRAZOVANJE

  • 2015 – magistar ekonomije, studijski program menadžment, 300 ECTS, Ekonomski  fakultet, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.
  • 2004 – diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. 


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

  • Jokanović, D. (2023). Emotional intelligence in the context of job satisfaction, STED 2022, 12th International conference on Social and Technological development
  • Jokanović, D. (2022). Personality characteristics and attitudes about COVID 19 of citizens of Bosnia and Hercegovina, STED 2022, 11th International conference on Social and Technological development
  • Jokanović, D. (2021). Attitudes of employees in private and state secondary schools on the importance of business communication, STED 2022, 10th International conference on Social and Technological development
  • Jokanović, D. (2021). Influence of socio-demographic factors motivation for work, STED 2022, 10th International conference on Social and Technological development
  • Jokanović, D. (2021). Relacija između socio-demografskih faktora i motivacije za rad, Sted Journal, 3 (2), 7-19.
  • Jokanović, D. (2021). Stavovi zaposlenih u državnim i privatnim srednjim školama o značaju poslovne komunikacije. Zbornik radova sa XI međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju-STED 2021, str. 699-709.
  • Jokanović, D. (2017). Nematerijalni instrumenti motivacije zaposlenih. Anali poslovne ekonomije, br. 17, str. 45–58.