dijana.kremen

Dr Dijana Kremenović,
docent

Naučna oblast: Poslovne finansije i
Računovodstvo i revizija

E-mail:
dijana.kremenovic.2018@gmail.com; dijana.kremenovic@univerzitetpim.com

OBRAZOVANJE 

  • 2018 – doktor ekonomskih nauka – Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Fakultet za poslovne i finansijske studije Banja Luka
  • 2015 – magistar ekonomskih nauke – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka
  • 1995 – diplomirani ekonomista – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

  • Kremenović, Dijana. 2019. „Značaj i efekti investiranja u pozitivne poslovne odnose sa kupcima“, Poslovne studije, broj 21-22, str. 175-188.
  • Kremenović, Dijana. 2018. „Izražavanje koristi investicionog projekta na gotovinskoj osnovi“, EMC Review – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, broj 2, str. 348-368.
  • Jovanić, Dijana. 2017. „Budžetiranje kapitala kao instrument donošenja investicionih odluka“, Finrar, broj 9, str. 38-44.
  • Jovanić, Dijana. 2017. „Karakteristike investicionih projekata“, Financing – Naučni časopis za ekonomiju, Vol. 7 Issue 3, str. 53-56.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
  • Kremenović, Dijana. 2019. Monetarne i javne finansije. Banja Luka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo. ISBN: 978-99976-31-10-7