Dragan Popović

Dr Dragan Popović,
docent

Naučna oblast:

E-mail:
dragan.popovic@ftr.zzzrs.net

OBRAZOVANJE

  • 2018 – doktor tehničkih nauka, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2008 – magistar industrijskog inženjerstva i menadžmenta, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
  • 2000 – diplomirani inženjer za proizvodnju i menadžment, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, Univerzitet u Istočnom Sarajevu


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

  • Dragan Popović. 2002. Primjena QFD metode u uslovima fabrike alata sa tvrdim metalom, Poslovna politika, mjesečni poslovni časopis. Poslovna politika a.d.
  • Dragan Popović. 2004. Konkurentska prednost u sferi intelektualnog kapitala, Poslovna politika, mjesečni poslovni časopis. Poslovna politika a.d.
  • Mirjana Miljanović, Dragan Popović. 2014. Uticaj internet tehnologije i njena strateška važnost u savremenom poslovanju. Zbornik radova sa XLI Simpozijuma o operacionim istraživanjima, Saobraćajni fakultet Beograd, str. 41-47.
  • Miljanović Mirjana, Spaić Obrad, Popović Dragan. 2009. Primjena neuronskih mreža u predviđanju osiguranja od odgovornosti za motorna vozila, Trinaesto savjetovanje SQM.
  • Mljanović Mirjana, Popović Dragan. 2009. Upravljanje rizikom u društvima za osiguranje u Republici Srpskoj, XXXVI Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS.
  • Dragan Popović. 2009. Proces nagrađivanja kao najsnažniji menadžerski alat za sprovođenje strategije, Naučni skup psihologa
  • Dragan Popović. 2009. Praćenje radne uspješnosti osiguravajućeg društva, Naučni skup psihologa.