dragana a

Dr Dragana Aleksić,
docent

Naučna oblast:
Opšta pedagogija

E-mail:
gagalukic86@hotmail.com

OBRAZOVANJE

 • 2018 – doktor odgojnih nauka, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 • 2012 –  master razredne nastave, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, BiH, RS
 • 2009 – profesor razredne nastave, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, BiH, RS


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Aleksić, D. (2021). Metodičke inovacije u razrednoj nastavi. Zbornik radova STED Univerzitet PIM Banja Luka, X International Conference on Social and Technological Development.
 • Aleksić, D. (2021). Vaspitanje i obrazovanje u vrijeme Kovid pandemije. Zbornik radova Tom II. Covid-19 izazovi i posljedice IX Međunarodni naučni skup Brčko distrikt: Evropski univerzitet, str. 169-175.
 • Aleksić, D. (2020). Vaspitno-obrazovni sistem Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Zbornik radova Tom II. Evropske i evroazijske integracije VIII naučni skup. Brčko Distrikt: Evropski univerzitet, str. 318-329.
 • Kudumović, M., Aleksić, D. (2018). Application of Electronic Learning in the Educational Education Work of the Classroom Teaching and Teaching. TEM-Journal-Technology Education Management Informatics, volume 7/number 4, str. 869-874.
 • Aleksić, D., Kudumović, M. (2018). Planning and organizing interactive learning in the classroom and learning mother language.  Ttem-Technics Technologies Education Management, volume 13/number 3, str. 136-141.
 • Aleksić, D., Kudumović, M. (2018). Management of modern school and information technology. Ttem-Technics Technologies Education Management, volume 13/number 1, str. 48-54.
 • Aleksić, D., Spahić, A., Kudumović, M. (2017). Modern School In New Internet Network Environment. EDUCA JOURNAL-Internacional Scientific Journal of Educational Sciences. Volume2/Number 1, str. 30-41.
 • Aleksić, D., Agić, H., Kudumović, M. (2017). School Klimate As a Factor Programming School.  EDUCA JOURNAL- Internacional Scientific Journal of Educational Sciences. Volume 2/Number 1, str.52-58.
 • Aleksić, D. (2017). Fleksibilan model inkluzivne nastave u organizaciji cjelokupnog nastavnog rada učenika sa teškoćama. BJHS, volume 5/number 1, str. 10-19.
 • Aleksić, D. , Kudumović, M. (2017). Socijalizacija i interakcija ličnosti djeteta u školskim uslovima. BJHS, volume 5/number 2, str. 71-79.
 • Aleksić, D. (2016). Usavršavanje učitelja za inoviranje nastavnog procesa. Zbornik radova 7. Međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih, Vodice, str. 88-97.
 • Aleksić, D., Kudumović, M. (2016). Dodatno obrazovanje nastavnika za upotrebu multimedija u vaspitno-obrazovnom procesu/ Additional teacher eduction for using multimedia in pedagogical and educational process. BJHS, volume 4/number 3-4, str. 87-94.
 • Aleksić, D. (2015). Projektna nastava u osnovnoj školi. Banja Luka: Naša škola, br. 2, str. 67-75
 • Lukić, D. (2015). Usavršavanje učitelja za rad sa talentovanim i darovitim učenicima u inovativnoj nastavi. Banja Luka: Učitelj u savremenoj nastavi, str. 61-73.
  Lukić, D. (2014). Inoviranje postojećih vannastavnih aktivnosti škole u radu sa talentovanim i darovitim učenicima. Banja Luka: Naša škola, br. 1, str. 71-84.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 •   Aleksić, D., Kudumović, M. (2021). Savremena e-škola. Sarajevo: Pedagoški fakultet.