dragana-covic

dr Dragana Milojković Čović,
vanredni profesor

Naučna oblast:
Socijalna psihologija

E-mail:
draganamilojkovic285@gmail.com

OBRAZOVANJE

  • 2016 – doktor psiholoških nauka,  Internacionalni univerzitet u Brčko distriktu, Tema: „Porodični odnosi kao faktor društveno neprihvatljivog ponašanja mladih” 
  • 2010 – magistar psiholoških nauka – Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu,  tema: „Odnosi u porodici kao faktor asocijalnog ponašanja učenika
  • 1991 – diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odsjek pedagogija — psihologija.


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

  • Primus Gradiška od 2012/4 ISSN 1986-59140, od stranice 183-186 tema, Vršnjačko nasilje.
  • NIR. Univerzitet Brčko godina II broj 3. juni 2013. godine ISSN-1603 od stranice 135- 145, tema, Odnosi u porodici kao faktor asocijalnog ponašanja učenika.
  • NIR Univerzitet Brčko godina LTI od decembra 2014. godine ISSN 2233-1604 od sranice 191-196, tema, Analiza relacija izmedu materijalnih prelika mladih I oblika asocijalnog ponašanja.
  • Primus Gradiška broj: 4/2014: godina III—UDK 334.71:005.5(497.6) DOI 10.7251/PRISR 1305136C objavio temu: Raširenost oblika asocijalnog ponašanja učenika.
  • Univerzitet u Bihaću – Ekonomski fakultet Bihać godina V-UKD,4687/16 objavljena tema u časopisu fakulteta na temu: Multifaktorska objašnjenja neprihvatljivog ponašanja djece i mladih, 2016.
  • Visoka škola za poslovne studije „CEPS” Kiseljak godina I, broj septembar 2014. godine objavljena tema: Funkcionalna i disfunkcionalna porodica, 2017. 
  • Univerzitet u Bihaću – Ekonomski fakultet Bihać godina VI-UKD,50178/17 objavljena tema u časopisu fakulteta na temu: Uzroci nastanka stresa i tehnike preovladavanja stresa i stresne situacije,,2018.