Elvir Ibeljić

Dr Elvir Ibeljić,
vanredni profesor

Naučna oblast:
Socijalna psihologija

E-mail:
elvir_ib@yahoo.com

OBRAZOVANJE 

 • 2016 – doktor psiholoških nauka – Filozofski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • 2013 – magistar društvenih nauka iz područija Psihologije – Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • 2008 – diplomirani pedagog-psiholog – Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • 1999 – diplomirani nastavnik informatike i tehničkog odgoja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli 


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • Ibeljić E. Uloga škole u razvijanju stvaralačkih sposobnosti učenika u slobodno vrijeme. Prosvjetni list, (2008), 954 (122): 6-7.
 • Ibeljić E. Slobodno vrijeme prosvjetnih radnika. Didaktički putokazi, (2008), 49: 65-70.
 • Ibeljić E.Otkrivanje i praćenje razvoja posebnih učenika. Prosvjetni list, (2009), 955/956 (123/124): 6-7.
 • Ibeljić E. Namjerno izostajanje sa nastave kao faktor uspjeha učenika, maturanata gimnazije. Didaktički putokazi, (2013), 65: 33-38.
 • Ibeljić E. Posljedice situacione sepracije na ponašanje djece. Zbornik radova V Međunarodne naučno- stručne konferencije ”Unapređenje kvalitete života djece i mladih” Igalo, 2014.
 • Ibeljić E. Psihopatološka ispoljavanja u adolescentnom prijelazu kao efekat situacione separacije u porodici. Zbornik radova VII Međunarodne naučno-stručne konferencije ”Unapređenje kvalitete života djece i mladih” Tuzla, 2016.
 • Ibeljić E. Razvojna psihopatologija kao prediktor socijalno neprilagođrnih oblika ponašanja kod adolescenata koji odrastaju odvojeni od očeva. Zbornik radova VIII Međunarodne naučno-stručne konferencije ”Unapređenje kvalitete života djece i mladih” Aranđelovac, Srbija, 2017.