linebgoverlay.png

Dr Goran Džajić,
docent

Naučna oblast: Građansko pravo i
Upravno pravo i uprava

E-mail:
g.dzajic@predsjednikrs.net

OBRAZOVANJE

  • 2018 – doktor pravnih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, BiH, oblast Pravo
  • 2009 – magistar pravnih nauka, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, BiH, oblast Pravo
  • 1992 – diplomirani pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, oblast Pravo


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

  •  
 
KNJIGE I UDŽBENICI
  •