Igor Šabić

Igor Šabić,
asistent

Naučna oblast: Teorija države i prava

E-mail:
igor.sabic@univerzitetpim.com

OBRAZOVANJE

  •  2013 – diplomirani pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

  • Vrhovac, D. i Šabić, I. (2016). Optimalizacija poslovanja u Poštama RS sa aspekta ljudskih resursa. Anali poslovne ekonomije, br. 15, str. 51 ̶ 62, UDK:656.8: 658.113.25(497.6); DOI: 10.7251/APE1516051V
  • Đuranović, D., Vrhovac, D. i Šabić, I. (2016). Upravljanje ljudskim resursima u poštanskom sistemu Republike Srpske. Anali poslovne ekonomije, br. 15, str. 42 ̶ 50, UDK: 005.96:658.113.25:656.8(497.6RS); DOI: 10.7251/APE1516042DJ ISSN 1840-3298, novembar 2016, broj 15.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
  •