ušić-Ilija.jpg

Prof. dr Ilija Šušić,
redovni profesor

Naučna oblast:

E-mail:
i.susic51@gmail.com 

OBRAZOVANJE

 • 1975 – Diploma – Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, Proizvodno mašinstvo
 • 1983 – Magisterij – Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mašinski fakultet, Proizvodni sistemi, Inženjerski menadžment
 • 2007 – Doktorat – Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Proizvodni sistemi, Industrijski inženjering i inženjerski menadžment
 • Redovni profesor – Izbor u zvanje – Univerzitet ALFA-BK Novi Beograd, Informacione tehnologije; Menadžment
 • Vanredni profesor – Izbor u zvanje – Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Informacione nauke; Menadžmen


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • Šušić Ilija, Atlagić Nikola, Radivojević Mladen, (2015), A New System For Monitoring of Para-Fiscal Levies Based ON Knowledge Bases and New Software Solutions, u časopisu: IJISET International Journal of Innovative Science, Engineering
 • Tešanović Sreten, Šušić Ilija, Radivojević Mladen, (2015), THE NEW MARKETING CONCEPT FOR THE MANA-GEMENT OF SERVICES BASED ON THE KNOWLEDGE BASES, u časopisu IJARCSSE International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Volume 5, Issue 5, May 2015, ISSN (Online): 2277 128X, ISSN (Print): 2277 6451, Pg.190-196, Impact Factor: 2,50. Naučni rad
 • Šušić Ilija, Borovnica Tanja, Radivojević Mladen, Tepšić Milica, (2015), Impact Analysis of the System of e-Learing on Students\’ Achievements, u časaopisu IJRIT International Journal of Research in Information Technology Volume 3, Issue 5, May 2015, ISSN : 2001-5569, Pg.58-67, Impact Factor: 1,738. Naučni rad
 • Šušić Ilija, Bakić Ranko, Atlagić Nikola, Pajić Bojan, Radivojević Mladen, (2015), New Concept of the Management Based on New Tecnological Solutions and Knowledge Bases, u časopisu:IJERMT International Journal of Emerging Research in Management
 • Šušić, I. (2015). Upravlјanje mrežom u ISO-OSI okruženju. Primus global godina I br.1, str.15-26, Gradiška: Visoka škola PRIMUS. Naučni rad
 • Šušić, I. (2014). „Investicije kao funkcija visine i raspodjele nacionalnog dohotka i kao funkcija inostranog kapitala u globalnim okolnostima“. Anali godina IV br. 11, str., Banja Luka: Univerzitet za poslovni inželјering i menadžment. ISSN 2303-498X, UDK. Naučni rad
 • Šušić, I. (2014). „Restruktuiranje poslovnih subjekata u BiH uz pomoć Altmanove formule“. U Zborniku sa četvrte Međunarodne naučne konferencije: Od krize prema razvoju. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije, str.183-202, ISBN 978-99955-95-00-5, UDK 005.591.4(497.6). Naučni rad
 • Šušić, I. (2014). Osnovni razvojni principi procesa privređivanja. Poslovne studije godina VI br.11-12, str.15-30. ISSN 2232-8175, UDK 338.3 658.5]:005.6. Naučni rad
 • Šušić, I. (2014). „Softverska analiza kriznih faktora koji utiču na poslo vanje“. U Zborniku sa četvrte Međunarodne naučne konferencije: Od krize prema razvoju. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije, str.1019-1029, ISBN 978-99955-95-00-5, UDK 005.3 004.4. Naučni rad
 • Šušić, I. (2014). „Upravlјanje klijentima iz oblaka“. U Zborniku sa četvrte Međunarodne naučne konferencije: Od krize prema razvoju. Banja Luka Univerzitet za poslovne studije, str.1011-1018, ISBN 978-99955-95-00-5, UDK 005.3 004.4. Naučni rad
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 •