Ilija Zindović

Prof. dr Ilija Zindović,
vanredni profesor

Naučna oblast: Građansko pravo

E-mail:
ilija.zindovic@pravnifakultet.edu.ba

OBRAZOVANJE

  • Doktorirao na Pravnom fakultet u Beogradu, 2005. godine. Naziv disertacije: „Multinacionalne kompanije i pravo konkurencije”.
  • Magistrirao na Pravnom fakultetu u Kragujevacu, 1991. godine. Naziv magistarskog rada: „Sadržina i dejstvo klauzule najvećeg povlašćenja u medjunarodnim trogovinskim odnosima”.
  • Osnovne studije završio na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, 1982. godine.


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

  • [1] ZINDOVIĆ, Ilija –VUJISIĆ, Dragan -VARGA, Siniša: Intellectual property-Legal monopoly or subjects or free competition, ТТЕМ- Techniks Tehnologies Education Menagement, 2012, бр. 1, ISSN 1840-1503.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
  • [1] ZINDOVIĆ, Ilija: Obligaciono pravo-posebni deo, Poslovni biro Beograd, 2010., 207 str. ISBN:978-86-7889-405-3(COBISS.SR-ID 79568908).
  • [2] ZINDOVIĆ, Ilija: Metodologija i tehnika izrade sudskih odluka, (monografija), Poslovni biro, Beograd, 2010., 183. str. ISBN 978-86-7889-406-0 (COBISS.SR-ID 179659788).
  • [3] ZAKIĆ, Milorad – ZINDOVIĆ, Ilija: Metodologija naučno istraživačkog rada, Poslovni biro, Beograd, 2010., 199. str. ISBN 978-86-7889-7(COBISS.SR-ID 180131340).