Ljubica Janjetović

Dr Ljubica Janjetović,
docent

Naučna oblast:
Umjetnost (svi oblici stvaralaštva)

E-mail:
ljubica.janjetovic@gmail.com

OBRAZOVANJE

 • 2021 – doktor nauka, Teorija dramskih umjetnosti, medija i kulture, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
 • 2007 – magistar komunikologije, Komunikološki fakultet u Banjaluci, Banja Luka
 • 2003 – diplomirani grafičar – profesor likovne kulture, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjaluci
 • 2001 – diplomirani mašinski inženjer, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjaluci


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Artificial intelligence in graphic design and art: some ethical and aesthetic questions and the need for a new theory of art. (2023). Zbornik abstrakata sa XII međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2023. (originalni naučni rad) – Ljubica Janjetović,Tarik Velić, Mihaela Popa
 • Arts, communication and digital technologies. (2022). Zbornik radova sa XI međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2022, 497−506. (originalni naučni rad) – Ljubica Janjetović, Mihaela Popa, Darina Duplakova.
 • Digitization as a tool for subjective assessment of lighting in production halls. (2022). Zbornik radova sa XI međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2022, 470−475. (originalni naučni rad) – Darina Dupláková, Ján Duplák, Vladimír Simkulet, Peter Michalik, Ljubica Janjetović.
 • Tijelo i tehnologija – kiborg kao nova paradigma konteksta identiteta u umjetnosti. [Body and Technology – Cyborg as a New Paradigm of the Context of Identity in Art]. (2021). Zbornik radova sa XI međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2021, str. 655-663.
 • Sajber stvarnost u net artu kao kontekst sajber identiteta. [Cyber reality in net art as the context of cyber identity]. (2021). Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti. Časopis Instituta za pozorište, film, radio i televiziju, 39, 145−159. (izvorni naučni rad)
 • Rodni stilovi u onlajn komunikaciji kroz istraživanje onlajn društvene igre Čovječe ne ljuti se. [Gender styles in online communication through research of online social game Ludo]. (2017). Znakovi i poruke, IX-1, 67−89. (izvorni naučni rad)
 • Od Vilendorfske Venere do Milo Mojre – semantička transformacija nagog ženskog tijela u vizuelnim umjetnostima. [From Venus of Willendorf to Milo Moire – the semantic transformation of female nudes in visual art]. (2015). Komunikacija i kultura online, VI−6248−276. (originalan naučni rad)
 • Semantička interpretacija prostora u drami „Mačka na usijanom limenom krovu“ Tenesija Vilijamsa. [Semantic interpretation of space in the play ‘Cat on a Hot Tin Roof’ by Tennessee Williams]. (2015). Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, V−5191−203. (originalan naučni rad)
 • Umjetnost u procesu stvaranja inkluzivnog i pravednog društva – kritička analiza kulturno-umjetničkih aktivnosti Organizacije UDAS iz Banje Luke. [The art in the process of creating an inclusive and just society – critical analysis of cultural and artistic activities of the UDAS Organization from Banja Luka]. (2015). Znakovi i poruke, VIII-1, 1−22. (izvorni naučni rad)
 • Žena antičkog doba u prostorima javnosti i prostorima privatnosti viđena očima grčkih umjetnika [The woman of ancient time in public spaces and spaces of privacy seen through the eyes of Greek artists]. (2015). u: Pavle Milenković, Snežana Stojšin i Ana Pajvančić-Cizelj (ur.). Društvo i prostor. Epistemologija prostora. Društveni prostor i kulturnoistorijska značenja. Novi Sad: Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Institut za uporedno pravo iz Beograda, 374-386. (originalni naučni rad)
 • Kritički potencijal romana „20 000 milja pod morem“ Žila Verna u postkolonijalnom kontekstu. [The critical potential of Verne’s 20,000 Leagues Under the Sea in the postcolonial context]. (2015). Filolog, VI-11, 153−164. (originalni naučni rad)
 • Zakonska regulativa djelatnosti javnog servisa u Bosni i Hercegovini. [Regulatory activity of public service in Bosnia and Herzegovina]. (2014). Svarog, 9, 208−223. (pregledni rad)
 • „Dekonstrukcija“ Gangnam stajla (Gangnam style) – višeslojnost djelovanja i uslovi globalizacije fenomena popularne kulture. [„Deconstruction“ of Gangnam style – multiple layers of action and provisions of globalization of the popular culture phenomenon]. (2013). CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, VIII−28, 5−22. (pregledni rad)
 • Hrana kao medijski spektakl (ili Gdje je nestalo Džejmijevo brašno?) [Food as a media spectacle (or Where on earth is Jamies’s flour?)]. (2013). Komunikacija i kultura online, IV−4124−151. (originalan naučni rad)
 • Poststrukturalističnost u teorijama Rolana Barta [Post-structuralism in the theories of Roland Barthes]. (2013). Znakovi i poruke, VI−1, 1−22. (izvorni naučni rad)
 • Korupcija u visokom školstvu: plagijat [Coruption in higher education: plagiat]. (2007). Znakovi i poruke, I−1, 167−172. (osvrt)
 • Globalni znakovi i lokalna značenja [Global signs and local meanings]. (2007). Znakovi i poruke, I−1, 47−59. (istraživački rad)
 • Vizuelni elementi u novinskim publikacijama [Visual elements in print publications]. (2007). Znakovi i poruke, I−1, 81−88. (istraživački rad)
 
KNJIGE, UDŽBENICI, MONOGRAFIJE
 • Gordana Dejanović (1953–2015) – od simbolike do apstrakcije [Gordana Dejanovic – from the symbolic to the abstraction]. (2015). Banja Luka: Besjeda. (priređivač)