Ljubomir Zuber

Prof. dr Ljubomir Zuber,
redovni profesor

Naučna oblast: Mediji i socio-kulturološke komunikacije

E-mail:
ljubomir.zuber@univerzitetpim.com

OBRAZOVANJE

 • 2010. godine doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Naslov disertacije: „Strategije upravljanja odnosima s javnošću političkih partija u Republici Srpskoj
 • 2008. godine magistrirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Naslov magistarskog rada: „Odnosi s medijima i njihov uticaj na imidž organizacije“
 • 2006. diplomirao žurnalistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Tema diplomskog rada: „Promocija na radiju i osobenosti radio poruke“
 • 2003. godine diplomirao menadžment na Fakultetu za uslužni biznis Univerziteta „Educons“ u Novom Sadu. Tema diplomskog rada: „Odnosi s javnošću u sportu“


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Lj. Zuber: Konflikti, stres i kontrola emocija u komunikacijskom procesu, Svarog br. 24 /2022. Nezavisni univerzitet Banjaluka
 • Vukajlović, D. Vukajlović, Lj. Zuber, G. Budimir-Ninković: Neki aspekti medijskog izvještavanja o marginalizovanoj grupi, Defendologija br. 51-52/2022, EDC
 • Lj. Zuber: Značaj vještina komuniciranja u savremenom poslovanju,  Zbornik radova  Međunarodne konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju Trebinje 3.-6.juna 2021,  Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banjaluka
 • Barović, Lj.Zuber: Jovan Pavlović kao paradigma liberalizma u istoriji srpske žurnalistike, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 161-162 (1/2017), Novi Sad
 • Z. Popov-Momčinović, Lj. Zuber: De(kon)strukcija političkog- između tradicije i modernosti, religijska diskursna perspektiva, Religija i tolerancija 25, januar –jun 2016. Novi Sad
 • Lj. Zuber, D. Radovanović-Šarenac: Javni RTV servisi u Bosni i Herecgovini između digitalizacije i politizacije, Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 5, 2015. Filozofski fakultet, Novi Sad
 • Lj. Zuber, V.Vučetić: Korporativna kultura, identitet i imidž kao osnovne vrijednosti odnosa s javnošću, Nauka i identitet 2012. Filozofski fakulteg Pale
 • Filipović, M.Kostić, Lj.Zuber: Relacioni marketing-oblast koja integriše marketing i odnose s javnošću, Anali poslovne ekonomije br.1/2007., Banjaluka, UPIM
 • Zuber: Specifičnost promocije na radiju, Novi ekonomist 2007., FST Bijeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Zuber, LJ.Zuber: Strategije komunikacije zdravstvenih institucija s medijima, Direktor br. 7-8/2005. Beograd
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Lj. Zuber (2022).  PR menadžment- Odnosi s javnošću kao profesija u RS, Banjaluka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banjaluka
 • Lj. Zuber (2022).  Vještine komuniciranja, Banjaluka: Nezavisni univerzitet
 • Lj. Zuber (2012). Politički odnosi s javnošću u Republici Srpskoj, Filozofski fakultet Pale, Comesgrafika Banjaluka
 • Lj. Zuber (2008). Strategije ulaska na međunarodno tržište, poglavlje u M. Kostić-Stanković: Međunarodni marketing, Banjaluka: UPIM