linebgoverlay.png

Mare Čihorić,
saradnik u nastavi


E-mail:

OBRAZOVANJE

  • 2011 – master ekonomije, Fakultet za trgovinu i bankarstvo “Janićije i Danica Karić,” Univerzitet Alfa, Beograd
  • 1989 – diplomirani ekonomist, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu-Dubrovnik, Sveučilište u Splitu