Marijana Mladenović Žiravac

Prof. dr Marijana  Mladenović Žiravac,
vanredni profesor

Naučna oblast: Poslovne finansije i Računovodstvo i revizija 

E-mail:
marijana.mladenovic@fakultetpim.com

OBRAZOVANJE 

 • 2009 – doktor ekonomskih nauka, Alfa Univerzitet, Beograd, Srbija, Finansije i bankarstva
 • 2006 – magistar ekonomskih nauka,  Fakultetu za management Koper, Univerzitet na Primorskem, Slovenija,  Management
 • 2004 – specialista managementa, Fakultetu za management Koper, Univerzitet na Primorskem, Slovenija 
 • 2002 – diplomirani menadžer, Fakultetu za management Koper, Univerzitet na Primorskem, Slovenija,  Management


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • UDK: 339.72(4-672EU) 339.72(4) Publikacija: International conference Employment, Education and Enterpreneurship, Finance, Insurance and Investment, str.: 13-30. Autor(i): doc.dr Siniša Miletić i doc.dr Marijana Žiravac Mladenović Godina: Beograd 15-17. oktobar 2014. godine.
 • Razlozi i interesi za regulaciju banaka. UDK: 336.763.1; COBBIS.BH-ID: 3982360; DOI: 10.7251/APE0913070M Publikacija: Anali poslovne ekonomije, godina 5, sveska 2 (broj 9), str.:70-89 Autor(i): doc.dr Marijana Žiravac Mladenović Godina: 2013.
 • Procjena kvaliteta na visokoškolskoj ustanovi . Publikacija: Kvalitet
 • Procjena beta koeficijenta za akcije koje kotiraju na banjalučkoj berzi. UDK: 336.76 Publikacija: Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, godina 1, broj 1, str.:1112-1123 Autor(i): doc.dr Marijana Žiravac Mladenović i doc.dr Zoran Najdanović Godina: 2012.
 • Finansijske opcije-oruđe u menadžmentu valutnog rizika. Publikacija: Poslovni konsultant, Tuzla. Autor(i): doc. dr Marijana Žiravac Mladenović Godina: 2011.
 • Koliko su slovenske nefinansijske kompanije izložene valutnom riziku: rezultati istraživanja. UDK: 336.741.242/005 Publikacija: Anali poslovne ekonomije Autor(i): Mr Sc. Marijana Mladenović. Godina: 2009.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 •  Finansijski instrumenti i menadžment finansijskih rizika. Autor(i): Dr Sc. Jožko Peterlin i Mr Sc. Marijana Mladenović. Godina: 2007. Izdavač: Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.
 • Uvod u poslovne finansije. Autor(i): doc. dr Marijana Žiravac Mladenović. Godina: 2011. Izdavač: Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.
 • Menadžment finansijskih rizika. Autor(i): doc. dr Marijana Žiravac Mladenović. Godina: 2013. Izdavač: Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment