Marina Mišeljić

Mr Marina Mišeljić,
saradnik u nastavi

E-mail:
marina.miseljic@yahoo.com

OBRAZOVANJE

  •  2014 – master ekonomije – Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

  •