mihajlo-travar

Prof. dr Mihajlo Travar,
vanredni profesor

Naučna oblast: Mašinstvo

E-mail:
mihajlotravar@gmail.com

OBRAZOVANJE

 • 2009 – doktor tehničkih nauka, Mašinski fakultet, Beograd, Republika Srbija,  Industrijsko inženjerstvo
 • 2006 – magistar tehničkih nauka, Mašinski fakultet, Banjaluka, RS/BiH, Informaciono-upravljački sistemi
 • 1999 – diplomirani mašinski inženjer, Mašinski fakultet, Banjaluka, RS/BiH, Proizvodno mašinstvo


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Travar, Mihajlo; Šušić, Ilija; Stojanović, Mirjana. 2017. Savremena procesno orijentisana organizacija kao odgovor na promjene i izazove globalizacije. Nauka i praksa poslovnih studija: zbornik radova = Science and Practice of Business Studies: Collection of Papers. – str. 1058-1069.
 • Stojanović Trivanović, Mirjana; Travar, Mihajlo; Grahovac, Dijana. 2015. Innovationand its Impact on Competitive Position of BH Producers on the Market. Svarog: časopis za društvene i prirodne nauke. ISSN 1986-8588. – God. 6, br. 11, str. 152-163.
 • Travar, Mihajlo, Stojanović-Trivanović, Mirjana. (2015). Koncept razvoja proizvoda do 2020 – “WORLD 2020”. Svarog: časopis za društvene i prirodne nauke. ISSN 1986-8588, 6, (11), str. 150-161.
 • Travar, Mihajlo, Stojanović-Trivanović, Mirjana. 2014. Organizacione promjene podržane informacionom tehnologijom kao odgovor na izazove globalizacije. EMC Review : časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije = Economy and Market Communication Review. ISSN 2232-8823, 4(2), str. 356-373.
 • Travar, Mihajlo, Stojanović-Trivanović, Mirjana. 2013. Organizacija i razvoj klastera u Bosni i Hercegovini. Poslovne studije = Business Studies : časopis za poslovnu teoriju i praksu. ISSN 2232-8157, 5(9-10), str. 245-260.
 • Travar, Mihajlo. 2011. Globalizacija kao imperativ promjena. Financing: naučni časopis za ekonomiju. ISSN 1986-812X. – God. 2, br. 1, str. 29-35.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Travar, Mihajlo. 2014. Dizajn inženjering. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije.
 • Bobrek, Miroslav; Tanasić, Zorana; Travar, Mihajlo. 2007. Procesna organizacija. Banja Luka: Mašinski fakultet.
 • Travar, Mihajlo, Travar, Dragana, Ristić, Saša. 2020. ERP sistemi: automatizacija poslovnih procesa u praksi. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.