Tepšić-Milica

Prof. dr Milica Tepšić,
redovni profesor

Naučna oblast: Informacione nauke i bioinformatika

E-mail:
milicatepsic@gmail.com

OBRAZOVANJE

 • Doktorat – Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka – Zaštita i bezbjednost informacija u elektronskoj upravi,
 • Magistarski rad – Fakultet poslovne ekonomije Banja Luka – Metodologija za implementacju elektronske uprave u Republici Srpskoj
 • Diploma – Fakultet poslovne ekonomije Banja Luka – Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u javnoj upravi


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • Milica Tepšić, Mladen Radivojević, Mihajlo Travar, Nikola Novaković, 2019, Savremeni oblici kompjuterskog kriminaliteta, Zbornik sažetaka 7. Međunarodnog naučnog skupa „Nauka & praksa poslovnih studija“, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka,
 • Vuk Vujović, Milica Tepšić, Džino Jefto, Mladen Radivojević, 2019, Nova tehnološka rješenja kao podrška efikasnijem radu građevinskih preduzeća, Zbornik sažetaka 7. Međunarodnog naučnog skupa „Nauka & praksa poslovnih studija“, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka,
 • Igor Dugonjić, Mihajlo Travar, Ilija Šušić, Milica Tepšić, 2019, Razvoj CMMS za upravlјanje medicinskom opremom u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Zbornik sažetaka 7. Međunarodnog naučnog skupa „Nauka & praksa poslovnih studija“, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka,
 • Radivojević Mladen, Tepšić Milica, 2013, The implementation of new technology solutions and their impact on user satisfaction in public administration, INFuture 2013: Information Governance, Zagreb, 6-8.11.2013, 
 • Radivojević Mladen, Tepšić Milica, Šušić Ilija, 2011, Business intelligence to elite performance operating system, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Mostaru, str. 605-613, ISSN 2233-0267,
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Tepšić Milica, Šušić Ilija, Turkanović Edin, 2017, PRAVNA INFORMATIKA, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 360 str, ISBN 978-99955-95-05-0, COBISS.RS-ID 6267160
 • Tepšić Milica, Radivojević Mladen, Straživuk Duška i Bakić Slobodanka, 2017, E-OBRAZOVANјE, Visoka škola „Primus“ Gradiška, ISBN 978-99976-702-1-2, COBISS.RS-ID 6371352
 • Tepšić Milica, Radivojević Mladen, Novaković Nikola, 2013, INFORMATIKA U JAVNOJ UPRAVI, Banja Luka College i Besjeda, Banja Luka, 359 str., ISBN 978-99938-1-214-2, COBISS.BH-ID 3933976.
 • Tepšić Milica, Radivojević Mladen, 2012, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, Banjaluka College i Besjeda, Banja Luka, 359 str., ISBN 978-99938-1-180-0, COBISS.BH-ID 2664472.
 • Radivojević Mladen, Tepšić Milica, Dumonjić Bojan, 2011, MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI, Banjaluka College i Besjeda, Banja Luka, 372 str, ISBN 978-99938-1-165-7, COBISS.BH-ID
 • Radivojević Mladen, Tepšić Milica, Dumonjić Bojan, 2011, POSLOVNA INTELIGENCIJA, Banjaluka College i Besjeda, Banja Luka, 340 str, ISBN 978-99938-1-148-0, COBISS.BH-ID 1976344
 • Tepšić Milica, Tanjga Rade, 2011, ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA, Banjaluka College i Besjeda, Banja Luka, 285 str, ISBN 978-99938-1-152-7, COBISS.BH-ID 2099992.