Mirjana Radaković

Dr Mirjana Radaković,
docent

Naučna oblast:
Monetarna ekonomija i Poslovne finansije

E-mail:
mirjana.ranilovic@gmail.com

OBRAZOVANJE

 • 2016 – doktor ekonomskih nauka, Internacionalni Univerzitet u Travniku, Ekonomski fakultet,  Travnik, BiH, 
 • 2012 – magistar ekonomskih nauka, Univerzitet Educons, Ekonomski fakultet, Sremska Kamenica, Srbija, godine.
 • 2010 – diplomirala na Univerzitetu za poslovne studije, Fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Ranilović Mirjana (2013.), Medunarodna ekonomija”, Društvo za energetsku efikasnost, Banja Luka
 • Ranilović Milinko, Ranilović Mirjana, Fazlić Almin (2012.), Preduzetništvo, Internacionalni Univerzitet Travnik, Travnik.
 • Ranilović Milinko, Ranilović Mirjana, Fazlić (2012.), Osnovi menadžmenta i menadžment trgovinskih kompanija, Internacionalni Univerzitet Travnik, Travnik.
 • Ranilović Milinko, Ranilović Mirjana, Ranilović Miro (2015.), Održivi razvoj Bosne i Hercegovine i njegova implementacija,  Zaječar, Srbija.
 • Ranilović Milinko, Ranilović Mirjana, Ranilović Miro (2015.), Bosnia and Herzegovina – green economy in the european union”, Zaječar, Srbija.
 • Ranilović Mirjana, Ranilović Miro (2015.), Prevencija i saniranje posledica ekonomskog razvoja u malim i srednjim preduzećima, Distrikt Brčko.
 • Radaković Miloš, Radaković Mirjana (2016.), Uloga menadžera u zaštiti životne sredine, Naučno stručni časopis, Razvoj i upravljanje, Društvo za energetsku efikasnost BiH, Banja Luka, BiH.
 • Radaković Mirjana (2016.), Finansijske aktivnosti svjetske banke u uslovima ekonomske krize, Časopis za društvene i tehničke studije, Kiseljak, BiH.
 • Radaković Mirjana (2016.), Uticaj Medunarodnog Monetarnog fonda na ekonomiju Bosne i Hercegovine, Časopis za društvene i tehničke studije, Kiseljak, BiH.
 • Radaković Mirjana (2017.), Povećanje stopa poreza – posledice, Časopis za društvene i tehničke studije, Kiseljak, BiH.
 • Radaković Mirjana (2017.), Država u ulozi regulatora finansijskih tržišta”, Časopis za društvene i tehničke studije, Kiseljak, BiH.
 • Radaković Mirjana, Ranilović Milinko Radaković Miloš (2019.), Ekonomski potencijal prirodnih resursa, Zbornik radova 9. Međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima, Zaječar, Srbija.
 • Ranilović Milinko, Radaković Mirjana, Radaković Miloš (2019.), Ekonomija i ekonomski instrumenti u funkciji održivog razvoja, Zbornik radova 9. Međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima,Zaječar, Srbija.
 • Radaković Mirjana (2021..), Rezultati tranizicije na tržišnu privredu, Časopis za društvene i tehničke studije, Kiseljak, BiH.
 • Radaković Mirjana (2021.), Uloga monetarne politike u sistemu države, Časopis za društvene i tehničke studije, Kiseljak, BiH.