Nataša Tofil

msc Nataša Tofil,
viši asistent

Naučna oblast: Računovodstvo i revizija

E-mail: natasa.tofil@univerzitetpim.com

OBRAZOVANJE 

  • 2021 – master ekonomije 300 ECTS, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka
  • 2015 –  diplomirani ekonomista 240 ECTS, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka
  • 2014 –  diplomirani ekonomista – menadžer 180 ECTS, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

  • Vojvodić, N., Ivić M., Tofil N., Vuković V., Komljenović M. 2016. Principles and functions of political management, (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International, Vol. 4, No.1, 2016, str. 17-24, ISSN 2334-7449, januar 2016.
  • Tofil N., Žiravac Mladenović M., Ivić M., 2016. Analiza finansijske konkurentnosti preduzeća, Zbornik radova – konferencija “Tehnička dijagnostika mašina i postrojenja” Vrnjačka Banja, maj, 2016. ISBN 978-86-83701-43-8 COBISS.SR-ID 223533068


OBUKE, SEMINARI, PROJEKTI
 

  • Učesnik obuke „Timski rad  i motivacija“ u organizaciji NIKA edukativni centar Banja Luka 07.12.2019.
  • Učesnik projekta „Preduzetnik u srednjoj školi“ Univerziteta za poslovni inženjering i menadžmnet, februar, mart, april 2019.
  • Koordinator seminara “Moj prvi intervju”, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment 2015.
  • Učešće u Menadžmentu – naučno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem,  Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić i Hrvatska udruga za upravljanje projektima. Zagreb 2014.