Nevena Vukić

Dr Nevena Vukić,
docent

Naučna oblast:
Grafičke tehnologije

E-mail:
nevena.vukic@gmail.com

OBRAZOVANJE

 • 2019 – Doktorirala na Univerzitetu u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Inženjerstvo materijala, (180 ECTS). Naslov doktorske disertacije: “Strukturiranje kompozitnih materijala na osnovu poli(laktida) i ugljeničnih nanocevi“ 
 • 2009 – Magistrirala na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Grafičko inženjerstvo i dizajn, integrisane osnovne i master akademske studije, (300 ECTS). Naslov master rada: “Implementacija sistema za kontrolu i komunikaciju sa bojama u procesu štampe” 


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

M22 – Rad u istaknutom medunarodnom časopisu

 • Ristić, N. Vukić, S. Cakić, V. Simendić, O. Ristić, J. Budinski-Simendić, Synthesis and characterisation of polyester based on isosorbide and butanedioic acid, Journal of Polymers and the Environment 20 (2) (2012) 519-527

M23 – Rad u međunarodnom časopisu

 • Manjenčić, J. Seitsonen, T. Radusin, N. Vukić, J. Budinski-Simendić, J. Cakić, I. Ristić, Influence of nanofillers on the properties of siloxane elastomers, Hemijska Industrija, 74 (2) (2020) 133-146.
 • Vukić, I. S Ristić, M. Marinović-Cincović, R. Radičević, B. Pilić, S. Cakić, J. Budinski-Simendić, Influence of different functionalization methods of multi-walled carbon nanotubes on the properties of poly(L-lactide) based nanocomposites, Hemijska Industrija, 73 (3) (2019) 183-196.
 • Ristić, A. Miletić, N. Vukić, M. Marinović-Cincović, K. Smits, S. Cakić, B. Pilić, Characterization of electrospun poly(lactide) composites containing multiwalled carbon nanotubes, Journal of Thermoplastic Composite Materials (2019), doi.org/10.1177/0892705719857780.
 • Characterization of electrospun poly(lactide) composites containing multiwalled carbon nanotubes – Ivan Ristić, Aleksandra Miletić, Nevena Vukić, Milena Marinović-Cincović, Krisjanis Smits, Suzana Cakić, Branka Pilić, 2021.

M24 – Rad u međunarodnom časopisu

 • M. Popović, J. Popović, M. Điporovic-Momčilović, N. Vukić, J. Budinski-Simendić, I. Gavrilović-Grmuša, F. Hamid, The curing behavior of urea-formaldehyde adhesive in the presence of chemicaly treated narrow-leaved ash, Zaštita Materijala, 60 (1), 2019, 64-69.
 • T. Erceg, A. Aroguz, S. Rackov, J. Pavličević, V. Teofilović, N. Vukić, J. Budinski- Simendić, Pregled metoda dobijanja alginatnih hidrogelova i nanovlakana primenom tehnike elektrospininga, Zaštita Materijala, 59(3), 2018, 327-337.

M33 – Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u cjelini

 • Erceg, S. Cakić, V. Teofilović, N. Vukić, J. Tanasić, I. Ristić, Swelling kinetics of energy efficiently synthesized hydrogels intended for hygiene products. X International conference on social and technological development, Trebinje, Republika Srpska, 3-6. 2021. Book of Proceedings, 558-562.

M52 – Rad u istaknutom časopisu nacionalnog značaja

 • Budinski, Z. Lavicza, N. Vukić, V. Teofilović, D. Kojić, T. Erceg, J. Budinski-Simendić, Interconnection of Materials Science, 3D Printing and Mathematic in Interdisciplinary Education, STED Journal. 1(2) November 2019, 21-30.
 • Pavličević, M. Jovičić, O. Bera, B. Ikonić, V. Teofilović, N. Vukić, J. Budinski- Simendić, Uticaj udela sredstva za ekspandiranje na svojstva mikroporoznih elastomernih materijala, STED Journal. 1(1) 2019, 1-8.
 •