prof Nikola Vojvodić

Prof. dr Nikola Vojvodić,
vanredni profesor

Naučna oblast: Marketing

E-mail:
profnikolavojvodic@gmail.com

OBRAZOVANJE

 • 2012 –  doktor nauka za marketing i menadžment, Univerzitet EDUCONS, Novi Sad, Marketing
 • 2009 – magistar iz oblasti marketinga, Univerzitetu „Edukons”, Novi Sad
 • 2003 – diplomirani ekonomista, Fakultet za uslužni biznis „FABUS” u Novom Sadu


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Vojvodić, N., „Tržišna orijentacija osiguravajuće kompanije“, Visoka škola „Primus“, Gradiška.
 • Vojvodić, N., „Mjerenje zadovoljstva osiguranika“, Visoka škola „Primus“, Gradiška.
 • Vojvodić, N., Razvoj turizma u Nacionalnom parku „Kozara“, Projekat.
 • Učešće u izradi Strategije razvoja opštine Prijedor.
 • Učešće u izradi Strategije pozicioniranja i etabliranja razvoja Instituta „Mihajlo Pupin“ u BiH.
 • Vojvodić, N., „Štednja – mudrost upravljanja i trošenja“, Predavač u PR agenciji SENAT BH na seminaru u Domu zdravlja Bijeljina.
 • Istraživanje PR (odnosa s javnostima) opštine Bijeljina.
 • Vojvodić, N. „Brendiranje Republike Srpske“, Zbornik radova, Međunarodna konferencija STED 2015. Univerzitet PIM, Banja Luka.
 • „Analiza energetskog sektora u BiH“, Zbornik radova, Visoka tehvička škola strukovnih studija Beograd, ISSN 2334-914X.
 • Vojvodić, N., Ivić, M., Principles and functions of political management, Journal of Process Management – New Technologies, International, ISSN: 2334-7449 (Online)
 • Ecological and economic management less risky waste in accordance with the sustainable development of the northern part of the Republic of Serbia, International Confrerence GREDIT 2016 – GREEN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY, Skopje, 31 March – 2 April 2016. University of St. Cyril and Methodius, Technical Campus. (M 34)ISBN 978-608-4624-22-6
 • Popović, S., Mijić, R., Vojvodić, N., Petrović, V., Siljanoska, S., THE IMPORTANCE OF MODELING THE FORMATION AND EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL MECHANISM IN TRANSITION COUNTRIES SUCH AS THE REPUBLIC OF SERBIA, „ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007
 • Vojvodić, N., Vojvodić, B., Vrhovac, D., Komljenović, M., MEASURING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING INVESTMENT USING THE METHOD OF SNEDECER’S F DISTRIBUTION, ISSN: 2334-7449 (Online),  ISSN: 2334-735X (Print)
 • Vojvodić, N., Milutinović, S., CREATING LONG-TERM RELATIONS WITH CONSUMERS BASED ON MARKETING PROMOTIONS, ICAS conferens, Hunedoara, 2017., Romania.
 • Vojvodić, B., Vojvodić, N., Ivić, Lj., Mijić, R. i Mitić, B. (2017). KOMPLEKSNE METODE ZA OCJENU DINAMIKE UKUPNOG POSLOVNOG USPJEHA. Anali poslovne ekonomije, br. 17, str. 9–20 9 UDK 658.012.2:005.336.3; DOI 10.7251/APE1717009V
 • Vojvodic, N., Ðokic, S., Prerad, I. “Political Marketing and Internet as Political Weapon” Published in International Journal of Trend in Research and Development (IJTRD), ISSN: 2394-9333, Volume-8 | Issue-3 , June 2021, URL: http://www.ijtrd.com/papers/IJTRD22680.pdf
 •  Zbornici radova: 
 • Mijić, R., Vojvodić, N. Revizija u funkciji poboljšanja upravljanja preduzeća u tranzicionim zemljama. U: Zbornik radova 1 (str. 32), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Vojvodić, N., Đokić, A. Upotreba motivacijskih tehnika u upravljanju ljudskim resursima. Efikasnije praćenje izvedenih građevinskih radova uz upotrebu dronova. U: Zbornik radova 1 (str. 62), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Vojvodić, N., Đokić, S. Korporativno brendiranje. U: Zbornik radova 2 (str. 12–26), II 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Vojvodić N., S. Đokić, „Direktni marketing”, Zbornik radova 3 (str. 12–21), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Vojvodić, N. i Vojvodić, B. Marketing u osiguranju. Univerzitet PIM Banja Luka, 2016. 
 • Vojvodić, N., Đokić, A., Menadžment u osiguranjuVisoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo. Banja Luka, 2016.
 • Vojvodić, N.,  Politički mendžment. Univerzitet PIM Banja Luka, 2014.
 • Vojvodić, N., Ekonomski efekti marketinga. Muzej Kozare, Prijedor, 2013.