Rejhan-Kurtovic-prepravljeno.jpg

Prof. dr Rejhan Kurtović
vanredni profesor

Naučna oblast: Rimsko pravo i istorija države i prava

E-mail:
rejhan.kurtovic@pravnifakultet.edu.ba

OBRAZOVANJE 

 • 2014 – doktor pravnih nauka, Univerzitet u Novom Pazaru, Teorijsko-pravna oblast
 • 2012 – magistar pravnih nauka, Univerzitet Mediteran Podgorica Pravni fakultet, Javno pravna oblast
 • 2009 – diplomirani pravnik, Univerzitet u Novom Pazaru, Pravni fakultet, Opšti


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Rejhan R. Kurtović (2010): Migracije stanovništva u Sjenici i lokalne politike razvoje, Zbornik radova – Research interest for migration management in Southwestern Serbia, Prijepolje.
 • Rejhan R. Kurtović, Ilija Zindović (2011): Načelo pravičnosti i slobodna ocena suda u postupku naknade štete, Zbornik radova VIII tradicionalnog naučnog skupa \”Pravnički dani prof dr. Slavko Carić\”, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Novi Sad.
 • Rejhan R. Kurtović (2012): Manjinska prava i slobode u legislativi i praksi Crne Gore, Univerzitetska misao, Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar.
 • Rejhan R. Kurtović, Petar Bojović, Ivana Đorđević, Zoran Radojević (2012): Economic and legal aspect of the public-private partnership in the industry, communal, infrastructure, telecommunications, traffic anf other economic activity, Scientific and Tehnical Centre for Intellectual Property Ltd, RaDMI, Vrnjačka Banja
 • Rejhan R. Kurtović (2013): Nacionalni saveti nacionalnih manjina kao model implementacije manjinskih prava u Republici Srbiji, Zbornik radova sa pete međunarodne konferencije društvenih nauka na Balkanu, Novi Pazar.
 • Rejhan R. Kurtović (2013): Izbori i izborni sistem u Republici Srbiji, Univerzitetska misao, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar
 • Rejhan R. Kurtović, Saša Perišić (2013): Funkcionisanje inspekcije rada i ekonomska kriza, Svet rada, Eko centar, centar za socioekološka istraživanja i dokumentaciju Beograd, Beograd.
 • Rejhan R. Kurtović, Saša Perišić (2013): Uticaj globalne ekonomske krize na radnopravni status zaposlenih, Svet rada, Eko centar, centar za socioekološka istraživanja i dokumentaciju Beograd, Beograd
 • Rejhan R. Kurtović, Ilija Zinović, Dušan Novaković (2014): Ekonomska špijunaža u svetlu novog međunarodnog ekonomskog poretka, Ekonomski izazovi, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar.
 • Rejhan R. Kurtović (2014): Korupcija u javnoj vlasti, Zbornik radova sa konferencije „Borba protiv prevara i korupcije“, Beograd
 • Rejhan R. Kurtović, (2014): Politika zaštite nacionalnih manjina kao važan faktor odnosa saradnje između država Zapadnog Balkana, Časopis Internacionalne asocijacije kriminalista, Banja Luka
 • Rejhan R. Kurtović, (2015): Uticaj Rimskog prava na razvoj savremenih instituta prava, Univerzitetska misao, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar
 • Rejhan R. Kurtović, (2015): Pravo na ispovijedanje vjere i pravo na očuvanje kulture i tradicije kao garant očuvanja vjerskog i kulturnog nasljeđa, Zbornik radova „Islamska arhitektura u Srbiji“, Sandžački ćilim, Sjenica
 • Rejhan R. Kurtović, (2015): Recepcija rimskog prava i njegov uticaj na građansko pravo zemalja Kontinentalne Evrope, Pravne teme, Novi Pazar
 • Rejhan R. Kurtović, (2015): Rimski mutuum i savremeni koncept ugovora o zajmu, Ekonomski izazovi, Novi Pazar
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 •