Prof. dr Vojislav Škrbić
Profesor Emiratus

Redovni profesor
- Teorijska ekonomija

E-mail: vojo46@gmail.com  
Tel:

Obrazovanje

  • 1978 – Diploma- Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet;
  • 2011- Doktorat- Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet;

2018- Izbor u zvanje- Profesor emeritus, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka;

Najvažniji objavljeni radovi