Slađana Miljenović

Dr Slađana Miljenović,
docent

Naučna oblast: Psihologija

E-mail:
m.sladja@yahoo.com

OBRAZOVANJE

  • Doktor psiholoških nauka: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2020)
  • Magistar psiholoških nauka: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2014)
  • Diplomirani psiholog: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2009)


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

  •  
 
KNJIGE I UDŽBENICI
  •