Prof. dr Sokol Sokolović
Akademik

Redovni profesor
- Umjetnost

E-mail: ssokolovic@megatrend.edu.rs  
Tel:

Obrazovanje

 • 1974 – Diploma – Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Arhitektura
 • 1984 – Doktorat – Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Arhitektura
 • 2014 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Umjetnost

Najvažniji objavljeni radovi

 • Elementi prostora dnevnih aktivnosti u širem smislu oblikovani od metalnih cevastih nosećih struktura, Magistarski rad, Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd, 1976
 • Metodologija ispitivanja stolice za odmor, Doktorska disertacija, Arhitektonski fakultet Beograd, 1984
 • Prilog tumačenju komplementarnosti naučnoistraživačkog područja dizajna u celini i drugih naučnoistraživačkih područja u Institutu IKER, Beograd, 1984
 • Šest parametara kao prilog metodologiji industrijskog dizajna u privredi, Institut IKER Beograd, 1984
 • Dizajn predmeta za čišćenje kao doprinos razvoju proizvoda, Institut IKER Beograd, 1984
 • Metodologija organizacije, Institut Kirilo Savić, Beograd, 1987
 • Metodologija marketinga, Institut Kirilo Savić, Beograd, 1987
 • Metodologija privredne propagande, Institut Kirilo Savić, Beograd, 1987
 • Elementi dizajna promocije kao doprinos definisanju instrumenata marketing miksa, Nova trgovina, Privredni pregled, Beograd, 1989
 • Značaj likovnog obrazovanja direktora, Direktor. Privredni pregled, Beograd, 1989
 • Ergonomija kao prilog metodologiji dizajna, Institut Kirilo Savić, Beograd, 1989
 • Monografija Instituta IKER- područje industrijskog oblikovanja, Institut IKER, Beograd, 1984
 • Vizuelni identitet-elementi vizuelnog identiteta firme Zastava jugo automobili, Marketing ZASTAVA JUGO AUTOMOBILI, Kragujevac, 1991
 • Vizuelni identitet Magnohrom, MAGNOHROM, Kraljevo 1991