linebgoverlay.png

Prof. dr Sonja Lučić,
vanredni profesor

Naučna oblast:

E-mail:
sonja.lucic@pravnifakultet.edu.ba 

OBRAZOVANJE

 • Doktorirala na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, 2013. godine. Naziv disertacije: “Kolizija geografskih oznaka i žigova”.
 • Magistrirala na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, 2007. godine. Naziv magistarskog rada: “Sadržina žiga”.
 • Osnovne studije završila na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, 2000. godine.
 

OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

 • [1] LUČIĆ, Sonja. Pravna zaštita komunitarnog dizajna i klauzula o popravci. Pravo i privreda: časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, ISSN 0354-3501, 2019, god.LVII, br.7-9, str. 112-121.
 • [2] LUČIĆ, Sonja. EU Trademarks for wine which contains indications of geographical origin. Ekonomika poljoprivrede: časopis Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije, ISSN 0352-3462. [Štampano izd.], 2018, vol. LXV, no 2, str. 715-729. doi: 10.5937/ekoPolj1802715L.
 • [3] LUČIĆ, Sonja. Zaštita oznaka geografskog porekla od iskorišćavanja ugleda i prevarne primene. Pravo i privreda: časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, ISSN 0354-3501, 2018, god. 56, br. 7/9, str. 77-87.
 • [4] LUČIĆ, Sonja. Pravo biblioteke da digitalizuje delo koje se nalazi u njenom fondu s ciljem da ga stavi na raspolaganje putem posebnih uređaja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, ISSN 0350-8501. [Štampano izd.], 2017, god. 56, br. 76, str. 537-548., doi: 10.5937/zrpfni1776537.
 • [5] LUČIĆ, Sonja. Odgovornost vlasnika otvorene bežične mreže za povredu autorskog i srodnog prava. Pravo i privreda: časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, ISSN 0354-3501, 2017, god. 55, br. 7/9, str. 264-274.
 • [6] LUČIĆ, Sonja. Pojam i dopuštenost parodije autorskih dela. Pravo i privreda: časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, ISSN 0354-3501, 2016, god. 54, br. 7/9, str. 404-412.
KNJIGE I UDŽBENICI
 •  [1] LUČIĆ, Sonja. Odnos između geografske oznake i znaka koji se štiti žigom u toku i posle postupka registracije. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2018, ISBN 978-86-7623-085-3.

Poglavlje u knjizi:

 • [1] LUČIĆ, Sonja. The offer of short videos avaliable on the internet as audiovisual media sevice. У: ĐORĐEVIĆ, Slavko (ur.), et al. Law in the process of globalisation : [collection of papers contributed on the occasion of 40th anniversary of the Faculty of Law of the University of Kragujevac]. Kragujevac: University, Faculty of Law. 2018, str. 269-286.
 • [2] LUČIĆ, Sonja. Povreda autorskog prava putem prodaje opreme koja omogućava striming. U: ĐORĐEVIĆ, Slavko (ur.), ĐORĐEVIĆ, Slavko (ur.). Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [Knj. 5]. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke. 2017, str. [321]-333.
 • [3] LUČIĆ, Sonja. Pojam saopštavanja javnosti autorskog dela i predmeta zaštite srodnih prava u praksi Evropskog suda pravde. U: ĐORĐEVIĆ, Slavko (ur.), ĐORĐEVIĆ, Slavko (ur.). Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [Knj. 4]. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke. 2016, str. [393]-404.
 • [4] LUČIĆ, Sonja. Povreda autorskog i srodnih prava kroz direktan prenos preko interneta emisija koje sadrže autorska dela i predmete srodnih prava. U: ĐORĐEVIĆ, Slavko (ur.), ĐORĐEVIĆ, Slavko (ur.). Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [#Knj. #3]. Kragujevac: #Pravni fakultet, #Institut za pravne i društvene nauke. 2015, str. 491-499.
 • [5] LUČIĆ, Sonja. Nametanje znaka u prometu kao žig. U: ĐORĐEVIĆ, Slavko (ur.). Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. Knj. 2. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke. 2014, str. [515]-524. [COBISS.SR-ID 513069744].
 • [6] LUČIĆ, Sonja. Ograničenja žiga. U: VLAŠKOVIĆ, Božin (ur.), VLAŠKOVIĆ, Božin (ur.). Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [Knj. 1]. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke. 2013, str. 489-498. [COBISS.SR-ID 512980400].
 • [7] LUČIĆ, Sonja. Prestanak žiga zbog nekorišćenja. U: VLAŠKOVIĆ, Božin (ur.), VLAŠKOVIĆ, Božin (ur.). Pravna misao u srcu Šumadije. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke. 2012, str. [549]-557.
 • [8] LUČIĆ, Sonja. Ovlašćenje titulara žiga na tranzit robe : suzbijanje piraterije žiga ili slobodan promet robe?. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.), BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 2. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke. 2007, str. 271-284. [COBISS.SR-ID 513987221].