linebgoverlay.png

Mr Srđan Savić,
saradnik u nastavi

E-mail:
srdjansavic@gmail.com

OBRAZOVANJE

  • 2011 – master prava, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2009 – diplomirani pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu