linebgoverlay.png

Mr Željko Crnogorčić,
saradnik u nastavi


E-mail:
iat666@teol.net

OBRAZOVANJE

  •  2007 – magistar  nauka – Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Reinženjering poslovnih procesa
  • 2000 – diplomirao na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje, Univerzitet u Istočnom Sarajevu,


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

  • Mirjana Miljanović, Željko Crnogorčić, Tamara Gvozdenović. 2007. Novi poslovni modeli. Zbornik radova sa Festivala kvaliteta 2007, 34. nacionalna konferencija o kvalitetu, 8-11. maja 2007.