Željko Grublješić

Prof. dr Željko Grublješić,
vanredni profesor

Naučna oblast:
Menadžment

E-mail:
zeljko@directbox.com

OBRAZOVANJE 

 • 2014 – doktor nauka iz oblasti ekonomije, Panevropski Univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne ekonomije, Ekonomija
 • 2009 – magistar ekonomskih nauka, Panevropski Univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne ekonomije, Poslovna ekonomija
 • 1998 – diplomirani ekonomist, Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Grublješić Željko, Popović Slobodan, Mijić Ranko, 2015, Interna revizija u srednjim I velikim presuzećima u skladu sa međunarodnim standardima, IV Međunarodna konferencija “Od krize prema razvoju”, Banja Luka
 • Garić Ratko, Grublješić Željko, Popović Slobodan, 2015, Financial reporting using audit and internal audit documents aimed at improving the bussines, International conference, Gabrovo/Bugarska
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublješić Željko, Procjena proizvodne I poljoprivredne opreme u sklopu ukupnog vrednovanja poljoprivrednog preduzeća, Traktori I pogonske mašine broj 2/2014, Novi Sad
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublješić Željko, Procjena vrednosti opreme u upotrebi u preduzeću sa pretežnom poljoprivrednom delatnošću, Agroekonomika br. 43/2014, Novi sad
 • Tomašević Stevan, Popović Slobodan, Željko Grublješić, Značaj formiranja interne kontrole u srednjim I velikim preduzećima, Ekonomija teorija I praksa, 2014, Novi Sad
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublješić Željko, Interna kontrola I interna revizija u funkciji menadžmenta, Škola biznisa br. 1/2014, Novi Sad
 • Eremić-Đorđić Jelica, Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko, Managing Medium Enterprises in the Public Sector with the use of International Accounting Standard 16, International symposium Engineering management and competitivenes (EMC2014), Tehnički fakultet, Zrenjanin
 • Mijić Ranko, Popović Slobodan, Grublješić Željko, Eremić-Đorđić Jelica, Primena evropskih iskustava u formiranju timova internih kontrola I revizija u preduzećima, 17. DQM Međunarodna konferencija “Life cycling enginering and management” ICDQM 2014, Beograd
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublješić Željko, Mijić Ranko, 2014, Specijalistička edukacija tima za procjenu u skladu sa direktivama Evropske unije, 17. DQM Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja 2014, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica/Hrvatska
 • Grublješić Željko, Popović Slobodan, Mijić Ranko, 2014, Vrednovanje u funkciji financijskog izvještavanja javnog sektora u kriznim uvjetima, Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica/Hrvatska
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublješić Željko, Mijić Ranko, Novaković Stevo, 2014, Assesment of the value of buiding Agricultural company, 22. International conference ecological truth, University of Belgrade – Technical faculty, Bor
 • Novaković Stevo, Grublješić Željko, Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Mijić Ranko, 2014, Bussines plan in agricultural enterprises, XXII International conference ecological truth (Ekolst 14), University of Belgrade – Technical faculty, Bor
 • Eremić-Đorđić Jelica, Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko, Novaković Stevo, 2014, Financial reporting and application of international accounting standards in agricultural enterprises, XXII International conference ecological truth (Ekolst 14), University of Belgrade – Technical faculty, Bor
 • Novaković Stevo, Grublješić Željko, Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Mijić Ranko, 2014, Unconvential marketing in agricultural enterprises, XXII International conference ecological truth (Ekolst 14), University of Belgrade – Technical faculty, Bor
 • Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko, 2014, Preduzetništvo I korišćenje internih kontrola u cilju poboljšanja rada preduzeća, XXII Međunarodna naučna stručna konferencija, Doba znanja, FAM, Sremski Karlovci
 • Boško Mandić, Željko Grubešić, Municipalne obveznice – finansijska pomoć razvoju lokalnih zajednica, Industrija br. 1-2011, Beograd
 • Uticaj faktora – potencijala na poslovni uspjeh preduzeća, Novi ekonomist br. 8/2010, Bijeljina
 • Značaj I uloga motivacije za upravljanje kadrovskim potencijalom preduzeća, Novi ekonomist br. 7/2009, Bijeljina
 • Značaj i uloga motivacije za upravljanje kadrovskim potecijalom preduzeća, Novi ekonomist, br. 7/2009, Bijeljina.
 • Problemi u zaključivanju međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, Zdravstvo br. 5/2003

 • Gašić Milan, Grublješić Željko, Sistem upravljanja kvalitetom prema zakonima međunarodnih standarda ISO 9001/2000 u Fondu zdravstvenog osiguranje Republike Srpske, br. 10/2002, Banja Luka

 • Grublješić Željko, Gašić Milan, Sistem kvaliteta u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zdravstvo br. 2/2002

 • Sistem kvaliteta u Fondu zdravstvenog osiguranja R Srpske, Zdravstvo, br. 2/2002, Banja Luka;
 • Zaštita na radu u međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, 2001, Zdravstvo, br. 1/2001

 • Provođenje sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH I Republike Austrije, Zdravstvo, br. 1/2001, Banja Luka

 • Inostrano zdravstveno osiguranje kroz međunarodne ugovore, 2001, Zdravstvo, br. 7/2001, Banja Luka

 • Sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001/2000 u Fondu zdravstveno osiguranja R Srpske, Zdravstvo, 2001, Banja Luka;
 • Prikaz otvorenih tema u vezi sa sprovođenjem sporazuma o socijalnom
  osiguranju između BiH i Republike Austrije, 2000, Zdravstvo, br. 2/2000

 • Pregovaranje radi zaključivanja sporazuma o socijalnom osiguranju između
  BiH i Republike Slovenije, 2000, Zdravstvo, br. 6/2000 

KNJIGE I UDŽBENICI
 • Stavrić, Božidar, Grublješić, Željko. 2018. Uvod u menadžment. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.