Zoran Filipović

Dr Zoran Filipović,
vanredni profesor

Naučna oblast: Građansko pravo i
Upravno pravo i uprava

E-mail:
zoranfilip65@gmail.com

OBRAZOVANJE

 • 2017 – doktor pravnih nauka, Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
 • 2009  master pravnih nauka, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • Milica Tepšić, Zoran Filipović, Mladen Radivojević, Dijana Tepšić, Informaciono-komunikacione tehnologije: primjena i zloupotreba, u Zborniku radova međunarodne naučne konferencije „Kriza tranzicije i tranzicija krize“, Banja Luka, 2011. str. 1077-1090.
 • Mladen Radivojević, Zoran Filipović, Ostoja Kremenović, Upravljanje struktuiranim i nestruktuiranim sadržajima do poslovne inteligencije u javnoj upravi, Pravna riječ br. 27/2011. str. 343-356.
 • Đorđe Popovic, Zoran Filipovic, Mladen Radivojevic, WAY TO HIGHEST ACHIEVEMENTS IN BUSINESS SYSTEMS USING BUSINESS INTELLIGENCE, The 3rd International Sceintific Conference „CAPITALISM IN TRANSITION“ „Belgrade, 2012. str. 255-261
 • Zoran Filipović,Teorijski koncept uprave kao javne službe i upravni ugovori, Pravna riječ, br. 41/2014, str. 185. – 202
 • Zoran Filipović,Upravnopravni aspekt načela srazmernosti i zaštite legitimnih očekivanja, Pravna riječ, br. 39/2014, str. 391- 407.
 • Zoran Filipović, Javno-privatna partnerstva i koncesije – pravni okvir i praksa Republike Srbije, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore,  br. 1-2/ 2015. str. 333-349.
 • Zoran Filipović, Usluge javnih službi i javno-privatna partnerstva u pravnom sistemu Srbije, Tematski zbornik radova: Usluge i zaštita korisnika, Pravni fakultet Kragujevac, 2015, str. 927-941
 • Zoran Filipović,Uloga ombudsmana u kontroli uprave – komparativna analiza, Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Pravni fakultet u Nišu, 2015, str. 35-52
 • Zoran Filipović, Darko Golić, ADMINISTRATIVE CONTRACTS AS A NEW INSTITUTE IN THE ADMINOSTRATIVE LAW OF SERBIA, Collection of Papers from the International Conference, „Experiences from the Implementation of the New Laws for General Administrative Procedure in the Region of Southeastern Europe“ Ohrid 2017, str. 145. – 160.
 • Zoran Filipović, Javni interes u koncesijama u Republici Srpskoj, Pravna riječ, br. 50. str. 351.-370, 2017.