Uprkos opštoj lošoj situaciji u privredi i društvu stepen naših zaposlenih diplomiranih studenata stalno se povećava i prelazi 80%. Razlog za to je već stečeno povjerenje poslodavaca u jačinu diplome koju studenti nose, a na osnovu dosadašnjih iskustava sa prethodnim generacijama uspješnih diplomaca. Vjerovatnoća da ćete biti zaposleni nakon završetka studija je izuzetno velika.

Globalizacija svjetskog poslovanja donosi nove profile i zanimanja i zahtijeva obrazovanje koje je usmjereno ne samo u akademska i teorijska znanja nego u praktično znanje, neposredno primjenjivo u svakodnevnim poslovnim situacijama.
Naučite sve u vezi poslovanja. Postanite Šef kabineta, Projekt menadžer, Event menadžer, Portfolio menadžer, Finansijski analitičar, Akvizicioni broker, PR menadžer, Portparol, Pregovarač, Menadžer u multinacionalnim kompanijama, bavite se političkim i međunarodnim marketingom, budite član ekonomske diplomatske misije i još mnogo toga.

Na Ekonomskom fakultetu PIM univerziteta izvodi se:

  • 4 programa u trajanju od 4 godine (240 ECTS) na prvom ciklusu studija
  • 4 programa u trajanju od 3 godine (180 ECTS) na prvom ciklusu studija
  • 4 programa u trajanju od 1 godine na drugom ciklusu studija (300 ECTS)

Ekonomija (dolazi od grčke riječi Oikonomia; oikos – kuća, nomos – zakon) je naučna disciplina koja proučava kako društva upotrebljavaju oskudne resurse da bi proizvela određena dobra i usluge i raspodijelila ih među ljudima. U osnovi definicije su dvije ključne zamisli u ekonomiji.

Prvo: Sva su dobra oskudna. Ne postoji način da neka zemlja može proizvoditi beskonačne količine dobara. Iz toga proizlazi da bez obzira na to koliko ekonomija neke zemlje bila razvijena ona ne proizvodi dovoljno da bi mogla zadovoljiti čak i mali broj želja svih svojih stanovnika.

Pošto su želje neograničene, a dobra ograničena ekonomija mora pronaći način da dobra proizvodi na najefikasniji mogući način. Efikasnost je, dakle, druga bitna odrednica savremenih ekonomija.

Iz ove dvije zamisli se javljaju tri temeljna pitanja u ekonomiji. To su “šta”, “zašto” i “za koga” (proizvoditi). Odnosno svako društvo mora izabrati koje će robe proizvoditi, na koji način (više ili manje efikasno) i kako će dobra biti raspodijeljena. Ta tri problema su centralni problemi oko kojih se vrti ekonomija bilo kojeg društva u svijetu.

Ekonomija kao nauka bavi se razotkrivanjem, analizom i produbljivanjem saznanja o ekonomskim zakonitostima i pojavama u društvenoj proizvodnji sa stanovišta analize odnosa proizvodnje (klasična ekonomska teorija), odnosno racionalnosti upotrebe ograničenih resursa i neograničenih ljudskih potreba. Analiza se vrši na makro i mikro nivou.