Odbrana diplomskog rada, Aleksandar Lakić

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana master rada našeg studenta Aleksandra Lakića. Tema njegovog diplomskog rada bila je „Značaj konkurentnosti na svjetskom tržištu.“ U sastavu Komisije bili su:1. doc. dr Željko Grublješić, predsjednik,2. prof. dr Nikola Vojvodić, mentor,3. prof. dr Mladen Ivić, član,4. Gordana Marković, zapisničar Mentor prof. dr Nikola Vojvodić, koji je pomagao kandidatu svojim ogromnim znanjem i iskustvom, istakao je da se radi o temi diplomskog rada koja je veoma aktuelna, te je kandidat pokušao da dokuči teoretske činjenice koje su najvažnije, a suština, težina i najveći značaj u ovom radu predstavlja empirijsko istraživanje koje je kandidat sproveo…

Continue ReadingOdbrana diplomskog rada, Aleksandar Lakić

TAKMIČENJE IZ OBLASTI MARKETINGA

Univerzitet PIM će učestvovati na takmičenju koje organizuje Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC, koji već 10 godina prepoznaje i stvara talente u najprofitabilnijem poslovnom sektoru današnjice – Informacionim tehnologijama I Upravljanju projektima! Veliko predznanje iz Marketinga nije presudno, ocjenjuje se kreativnost i sistematičnost vaše ideje. Ukoliko voliš oblast marketinga i želiš da učestvuješ na takmičenju prijavi se na zeljana.univerzitetpim.com. Budi dovoljno brz jer je broj učesnika ograničen! Ponudi najkreativniji predlog ideja za brendiranje i osvoji vrijedne nagrade. Kroz cijelo takmičenje imaćete podršku mentora i asistenata od strane vašeg Univerziteta PIM, kao i Fakulteta za menadžment Herceg Novi i vrsnog organizatora…

Continue ReadingTAKMIČENJE IZ OBLASTI MARKETINGA

KROZ NEFORMALNE OBUKE BRŽE DO ZAPOSLENJA

Studenti Univerziteta PIM dobili su priliku da učestvuju u neformalnoj obuci Edukativno – razvojnog centra Nika koja im omogućava da steknu praktične vještine kancelarijskog poslovanja. Ovakav oblik obrazovanja je sve više cijenjen i tražen u savremenom poslovnom okruženju, te postaje presudan faktor za postizanje uspjeha i konkurentske prednosti na tržištu rada. Obuka se realizuje uz finansijsku podršku projekta YourJob BiH, projekta za podršku zapošljavanju mladih.

Continue ReadingKROZ NEFORMALNE OBUKE BRŽE DO ZAPOSLENJA

ODBRANA MASTER RADA NA UNIVERZITETU PIM, ŽELJKO MIŠKIĆ

ODBRANA MASTER RADA NA UNIVERZITETU PIM Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM  održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Željka Miškića. Tema njegovog master rada bila je „Ekonomska špijunaža“. U sastavu komisije bili su: 1. prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik Komisije, 2. prof. dr Mladen Ivić, mentor i član Komisije, 3. prof. dr Ranko Mijić, član Komisije 4. Gordana Marković, zapisničar Mentor, prof. dr Mladen Ivić, istakao je sljedeće: “Samostalnim istraživanjem, koristeći domaću i stranu literaturu, kandidat daje značajan doprinos potpunijem rasvjetljavanju i realnijem sagledavanju pojma ekonomske špijunaže i njene primjene u globalnoj ekonomiji, a sa akcentom na njen uticaj na ekonomsku…

Continue ReadingODBRANA MASTER RADA NA UNIVERZITETU PIM, ŽELJKO MIŠKIĆ

OVJERA SEMESTRA

Poštovane kolege studenti, Ovjera ljetnog semestra i upis u novu akademsku godinu, trajaće     od 05.10.2020. do 31.10.2020. godine. Ovjeru i upis možete izvršiti u Studentskoj službi Univerziteta, svaki radni dan od 10:00 do 16:00 h, a subotom od 08:30 do 13:00 h. Podsjećamo studente, da bi mogli da ovjere semestar, potrebno je da izmire svoje obaveze prema Univerzitetu u skladu sa potpisanim ugovorom. Studentska služba

Continue ReadingOVJERA SEMESTRA

Univerzitet PIM koorganizator prve međunarodne znanstveno–stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma 2020.

Univerzitet PIM učesnik je i kooragnizator 1. međunarodne znanstveno-stručne konferencije koja će se održati 25. novembra 2020. god. na sveučilištu Libertas, Trg J. F. Kennedya 6b u Zagrebu, Hrvatska uživo uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera te virtualno u online okruženju. Univerzitet PIM predstavit će naši cijenjeni profesori, prof. dr. Ostoja Barašin kao član organizacionog odbora, a kao učesnik konferencije i 2. panela pod temom ''Međunarodno povezivanje i održivi razvoj ruralnog turizma'' prof. dr. Nikola Vojvodić.U 2. panelu je predviđeno aktivno uključivanje predstavnika akademske zajednice i predstavljanje njihovog viđenja međunarodnog povezivanja u svrhu razvoja ruralnog turizma, s posebnim naglaskom na održivi i…

Continue ReadingUniverzitet PIM koorganizator prve međunarodne znanstveno–stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma 2020.
Read more about the article Intervju sa prof. dr Aleksandrom Vuković
prof. dr Aleksandra Vuković

Intervju sa prof. dr Aleksandrom Vuković

Po Vašem mišljenju, čime se odlikuje studiranje na Univerzitetu PIM? „Naš Univerzitet je prepoznatljivo mjesto sticanja znanja i vještina interaktivnog učenja, kvalitetnih predavanja, organizovanog naučno-istraživačkog rada, mobilnih diskusija, pisanja i kreativnog rada, dakle mjesto za punu osposobljenost za budući profesionalni rad, savremene tržišne zahtjeve i sve veće buduće izazove.“ Koje su prednosti studiranja na Univerzitetu PIM i šta bi činilo jedinstvenim naš Univerzitet? „Naša prepoznatljivost je kontinuirani rad da stvorimo uslove za savremeno sticanje znanja i vještina, za stručnu pripremljenost sa osloncem na nauku, tehnologiju, informatičko-komunikacijska dostignuća, društvene procese i nove izazove kulture života. Time ćemo na najvišim evropskim i domaćim standardima…

Continue ReadingIntervju sa prof. dr Aleksandrom Vuković