Obavještenje za prijavu ispita u Aprilskom ispitnom roku

Obavještavamo studente da oni koji nisu izmirili svoju školarinu prema odrdbama ugovora za zimski semestar ili oni koji nisu izmirili školarinu za neku od prethodnih godina neće moći izaći na polaganje ispita u Aprilskom ispitnom roku. Uprava univerziteta

Continue ReadingObavještenje za prijavu ispita u Aprilskom ispitnom roku

Evaluacija nastavnog procesa – FF 4. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA IV godina - zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikOsnove pedagogije sa didaktikomDoc. dr Zdravko MarjanovićAkademske vještineDoc. dr Dragana AleksićMetode kliničke procjeneDoc. dr Snežana SamardžićOpšta psihopatologija-posebni dioDoc. Dr Džanan BerberovićPonašanje potrošača i marketingprof.dr Mladen MilićPsihopatologija grupnih procesaDoc.dr Elvir IbeljićUvod u psihoterapiju i savjetovanjeDoc. dr Džanan Berberović

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – FF 4. godina

Evaluacija nastavnog procesa – FF 3. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA III godina - zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikSocijalno-emocionalni razvojdoc. dr Miroslav ĐurićUvod u kliničku psihologijuDoc. dr Džanan BerberovićUvod u pedagošku psihologiju Doc. dr Zdravko MarjanovićOsnove psihologije grupeProf. dr Nermin MulaosmanovićPsihologija sportaDoc. dr Dragana Milojković ČovićSocijalna patologijaDoc. dr Snežana SamardžićPsihologija nastave i učenjaDoc. dr Elvir Ibeljić

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – FF 3. godina

Evaluacija nastavnog procesa – FF 2. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA II godina - zimski semestar           Predmet        Odgovorni nastavnikPsihometrija Iprof. dr Jasna BogdanovićUvod u razvojnu psihologijudoc.dr Miroslav ĐurićUvod u psihologiju ličnostiProf. dr Nermin MulaosmanovićPsihologija individualnih razlikadoc.dr Dragana Milojković ČovićSocijalna percepcija i interakcijaProf. dr Nermin MulaosmanovićPsihologija pamćenja i mišljenjaDoc. dr Miroslav ĐurićEksperimentalni nacrtprof. dr Jasna Bogdanović

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – FF 2. godina

Evaluacija nastavnog procesa – FF 1. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA I godina - zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikUvod u psihologijuprof. dr Jasna Bogdanović ČurićMetodologija psiholoških istraživanjadoc. dr Džanan BerberovićInformatikaprof. dr Milica TepšićPsihologija nastave i učenjadoc. dr Elvir IbeljićSociologijaprof. dr Ostoja Barašin

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – FF 1. godina

Evaluacija nastavnog procesa – PF 4. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA IV godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Retorika Prof.dr Ostoja Barašin Poslovno pravo Prof.dr Brana Komljenović Menadžment javne uprave Prof.dr Ljiljana Jović Građansko procesno pravo Doc. dr Snježana Radošević

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – PF 4. godina

Evaluacija nastavnog procesa – PF 3. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA III godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Pravo evropskih institucija doc.dr Jelena Latinović Krivično procesno pravo Doc. dr Miro Katić Radno i socijalno pravo Prof.dr Brana Komljenović Obligaciono pravo  Doc. dr Biljana Petrović

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – PF 3. godina