NAJČEŠĆA PITANJA STUDENATA

KOJA ZVANJA SE MOGU STEĆI NA UNIVERZITETU PIM?

Završetkom jednog od četvorogodišnjih akademskih studija prvog ciklusa studenti mogu steći zvanje diplomirani ekonomista sa naznakom studijskog programa, diplomirani psiholog, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer računarstva i informatike, diplomirani inženjer grafike i dizajna. Pored zvanja koja se stiču završetkom četvorogodišnjih akademskih studija prvog ciklusa, studenti mogu steći i zvanje diplomiranog andragoga na trogodišnjem akademskom studiju prvog ciklusa.

Po završetku studija prvog ciklusa, student može da nastavi obrazovanje na jednogodišnjem studiju drugog ciklusa ili dvogodišnjem studiju drugog ciklusa. Nakon završetka studija drugog ciklusa stiče se zvanje master ekonomije, master psihologije, master prava, master računarstva i informatike, master andragogije.

KOJA SREDNJA ŠKOLA OMOGUĆUJE UPIS NA FAKULTET?

Pravo da upišu jedan od fakulteta Univerziteta PIM imaju sva lica sa završenom srednjom školom četvorogodišnjeg trajanja.

KOME MOGU DA SE OBRATIM ZA INFORMACIJE O UPISU?

Dokumenta potrebna za upis nalaze se na ovom linku, a za sve ostale informacije i pitanja tu su naši ljubazni referenti u studentskoj službi (gordana.markovic@fakultetpim.com) i koordinator za nastavu (igor.sabic@univerzitetpim.com).

Pitanja možete postaviti imejlom na info@fakultetpim.com ili telefonom +387 51-378-303 (Studentska služba) ili 051/378-305 (Koordinator za nastavu), ili možete doći lično u prostorije Univerziteta. Radno vrijeme službi je svakim radnim danom od 8:00-18:00, a subotom od 8:45 – 12:00 časova.

KOJE STUDIJSKE PROGRAME STUDENTI MOGU DA UPIŠU NA UNIVERZITETU PIM?

Studenti na Univerzitetu PIM mogu da upišu jedan od trinaest studijskih programa i to:

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

 • Ekonomska diplomatija
 • Finansije i bankarstvo
 • Marketing
 • Menadžment
 • Digitalna ekonomija

Studijski program na Pravnom fakultetu:

 • Pravo

Studijski programi na Filozofskom fakultetu:

 • Psihologija
 • Andragogija

Studijski program na Tehničkom fakultetu:

 • Grafički inženjering i dizajn
 • Industrijski inženjering i menadžement- eneregetska efikasnost i zelena energije

Studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

 • Računarske nauke

Studijski program na Fakultetu bezbjednosnih nauka – Brčko:

 • Bezbjednost i kriminalistika
 • Menadžment bezbjednosti

Studijski program na Fakultetu zdravstvenih nauka – Brčko:

 • Sestrinstvo
ČIME SE ODLIKUJE STUDIRANJE NA UNIVERZITETU PIM?

Na Univerzitetu se primjenjuje model studiranja koji njeguje kvalitet nastave, ali podstiče i afirmiše kreativnost studenata i njihovu kompetentnost. Nastavni oblici koji se primjenjuju na Univerzitetu PIM su predavanja, vježbe, radionice, seminari, simulacije studija slučaja, stručna praksa, igra uloga i sl. Ovakvi vidovi nastave nadopunjuju se individualnim konsultativnim radom nastavnik – student, asistent – student. Svim studentima Univerziteta PIM obezbjeđena je profesionalna praksa u referentnim ustanovama.

KO IZVODI NASTAVU NA UNIVERZITETU PIM?

Nastavu realizuje tim nastavnika i saradnika kod kojih se prepliće teorijsko znanje i praktično iskustvo. Studenti su često u prilici da slušaju i predavanja gostujućih profesora sa drugih visokoškolskih ustanova, ali i predavanja uspješnih stručnjaka iz prakse.

Pored toga, studenti Univerziteta PIM imaju priliku da u toku studija prisustvuju i predavanjima javnih ličnosti i predstavnika diplomatskog kora u BiH.

KAKO SE PRELAZI SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA NA UNIVERZITET PIM?

Sa svih domaćih i inostranih visokoškolskih ustanova moguće je preći na odgovarajući studijski program Univerziteta PIM bez polaganja prijemnog ispita. Položeni ispiti na drugoj visokoškolskoj ustanovi se priznaju ukoliko odgovaraju izabranom studijskom programu.

ŠTA JE ALUMNI KLUB?

Alumni klub je asocijacija diplomiranih studenata Univerziteta PIM, koji vrši okupljanje diplomiranih studenata, inicira njihovo stručno usavršavanje i druge oblike saradnje.

MOGU LI NASTAVITI ŠKOLOVANJE NA DRUGOM UNIVERZITETU?

Mnogi studenti koji su završili prvi ili drugi ciklus akademskih studija na Univerzitetu PIM svoje školovanje su nastavili na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu, gdje su sticali zvanje mastera ili doktora nauka. Neke od takvih institucija su: Irish National Framework of Qualifications (NFQ),  Univerzitet u Bratislavi, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.

DA LI JE DIPLOMA MEĐUNARODNO PRIZNATA?

O potvrdi međunarodnog priznanja diplome Univerziteta PIM svjedoče studenti koji su završili drugi ili treći ciklus studija na nekoj od inostranih visokoškolskih ustanova ili brojna zaposlenja koja su ostvarili u inostranstvu.

PITANJA PITANJA PITANJA

Biblioteka, pitanja