UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE ONLINE NASTAVE

Poštovani nastavnici i saradnici,

dobro došli na Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka. Zahvaljujemo na saradnji i srećan vam početak akademske 2021/22. godine.

U prilogu su smjernice za održavanje online nastave kako biste bili upućeni u način održavanja i organizacije nastavnog procesa u akademskoj 2021/22. godini na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

U toku akademske 2021/22. godine, obrazovni proces na Univerzitetu PIM odvijaće se kombinovano kroz nastavu klasičnim putem, uz fizičko prisustvo nastavnika i studenata u učionicama u terminima koji su dostupni u okviru rasporeda časova za svaku godinu pojedinih studijskih programa i online, u virtuelnim učionicama uz istovremeno online prisustvo studenata i nastavnika.

Održavanje nastave i organizacija obrazovnog procesa, usklađeni su sa okolnostima pandemije korona virusa i organizovani uz smjernice i preporuke za održavanje i organizaciju nastavnog procesa na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj tokom akademske 2021/22. godine, koje je izdao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske,

Pored toga, Univerzitet je obezbijedio podršku studentima i nastavnom procesu u vidu stalnog pristupa nastavnim materijalima i video snimcima sa predavanja održanih klasičnom nastavom u učionicama u redovnim terminima nastave.

Pristup snimcima sa predavanja za sve predmete, obezbijeđen je preko web stranica pojedinih fakulteta Univerziteta PIM na kojima se predmet izvodi, a koja je povezana sa online prostorom za pohranu podataka. Sva snimljena predavanja biće dostupna studentima za preuzimanje najkasnije dva dana od dana izvođenja. Stranice za pristup materijalima zaštićene su šifrom. Pristupne šifre, studenti mogu dobiti od doc. dr Ljubice Janjetović putem e-maila ljubica.janjetovic@gmail.com.

Studenti će imati pristup predavanjima i nastavnim materijalima u bilo koje vrijeme tokom cijele školske godine. Na istom mjestu biće skladišteni svi projektni zadaci, prezentacije, ispitna pitanja, silabusi, teme za seminarske radove, te ostali materijali koje dostavite na Univerzitet, a koji su neophodni za uspješno savladavanje predmeta.

VAŽNE NAPOMENE

  • Ukoliko nema studenata u učionici, a ima prijavljenih studenata koji nastavu slušaju online, nastavnici drže nastavu.
  • U slučaju da nema studenata u učionici, niti prijavljenih online studenata, nastavnik ipak snima predavanje koje se, nakon završetka časa, postavlja na predviđeno mjesto za pohranu nastavnog materijala.

Za realizaciju online nastave, nastavnici na Univerzitetu PIM koristiće platformu Microsoft Teams.

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE ONLINE NASTAVE PREKO PLATFORME MICROSOFT TEAMS 

Poštovani nastavnici i saradnici, da biste održali online čas, potrebno je da prilikom početka časa pokrenete platformu Microsoft Teams. Platforma Microsoft Teams je instalirana na svakom nastavničkom računaru u svim salama u kojima se odvija nastava u akademskoj 2021/22. godini, a možete je instalirati na svoje računare ili telefone. Studenti koji pohađaju predmet u tekućoj školskoj godini biće upisani u predmet na platformi, a po potrebi ove podatke možete dobiti u Studentskoj službi.

Prilikom pokretanja platforme uz vas će biti neko od naših kolega ko će vam pomoći u korištenju platforme za održavanje online nastave.

Platforma je veoma jednostavna za korišćenje, a sav materijal snimljen na času ostaje u okviru predmeta na platformi, kako bi im studenti naknadno mogli pristupiti. Kao nastavnik, vi ste u obavezi da pratite da se snimanje ne prekine, odnosno da pozovete službenika za nastavak snimanja nakon pauze te da obezbijedite da sav potreban materijal bude na platformi. Osim toga, platforma vam dozvoljava da postavite mjesto za predaju zadataka, kao i mogućnost ocjenjivanja svakog zadatka na način da svaki studenti vidi svoju ocjenu i vaš komentar na zadatak. Na taj način sav materijal za svaki predmet, kao i studentski zadaci biće skladišteni na jednom mjestu i moći ćete im pristupiti u svakom momentu.

Nakon što vas administrator upiše na platformu, dobićete obavještenje koje će vam stići na imejl. Potrebno je da prihvatite zahtjev za pridruživanje platformi (Accept invitation).

Uputstvo za održavanje online nastave

 

Platformi pristupate preko šifre koja se automatski generiše i dobićete je na imejl. Šifra se mora promijeniti prilikom prvog pristupa. Novu šifru obavezno zapišite jer ćete je koristiti prilikom svakog pristupanja predmetu.

U prilogu su detaljne upute za korišćenje platforme Microsoft Teams.

Pokretanjem platforme Microsoft Teams, vaš ekran će izgledati kao na narednoj slici.Predavanje se pokreće pritiskom na dugme Meet u gornjem desnom uglu, a snimanje na ljubičasto dugme „Pridruži se“ (Join now) u donjem desnom uglu novog prozora.

Uputstvo za održavanje online nastave
Uputstvo za održavanje online nastave

Nakon što pokrenete predavanje, pozovite učesnike da se pridruže pomoći alatke Add participants.

Uputstvo za održavanje online nastave
Uputstvo za održavanje online nastave
Uputstvo za održavanje online nastave

Predavanje se završava na dugme End meeting, a prikaz ekrana sa učesnicima se dijeli na dugme Share options u gornjem desnom uglu.

Uputstvo za održavanje online nastave
Uputstvo za održavanje online nastave

Sva predavanja biće sačuvana u folderu Recordings u okviru vašeg predavanja pod stavkom Files.

Uputstvo za održavanje online nastave

U okviru predmeta imate mogućnost postavljanja zadataka (Assignments), birate opciju Create u donjem lijevom uglu, zatim Assignments.

Uputstvo za održavanje online nastave

Upišite naziv i opis zadatka, kao i rokove za predaju te izaberite Assign u gornjem desnom uglu.

Uputstvo za održavanje online nastave

Ocjenjivanju i pregledu zadataka pristupa se na istom mjestu.

Uputstvo za održavanje online nastave

Dugme Grades na lijevoj strani ekrana omogućava vam da pogledate spisak studenata i ocjena, kao i da pruzmete sve ocjene u excel formatu.

Uputstvo za održavanje online nastave

Ostali nastavni materijal postavljate na platformu na pomoću opcije General-Files-Upload.

Uputstvo za održavanje online nastave

Za sve dodatne informacije obratite se našem timu, a možete pogledati i video prilog za dodatne upute.

 

KONTAKTI ZA KOORDINACIJU NASTAVE

Za studentska pitanja i pitanja u vezi nastave zaduženi su

  • Prorektor za nastavu, prof. dr Mladen Ivić
    e-mail: ivic.mm81@gmail.com
    broj telefona: 051/371-481

Zahvaljujemo na saradnji.