REDOVNI PROFESORI

Ilija Džombić

Brana Komljenović

Branko B. Latinović

Mile Matijević

Ljubomir Zuber

Mladen Ivić

Vojo Laković

Dijana Grahovac

E-mail:jonidg11@yahoo.com

Dragan Bataveljić

Velimir Dedić

Ostoja Barašin

Simonida Vilić

E-mail: sresic@hotmail.com

Zoran Pavlović

Zoran Pavlović
E-mail: zoran.pav@hotmail.com 
E-mail: vukasovicdragan@gmail.com

VANREDNI PROFESORI

Veljko Vuković

Predrag Raosavljević

Nikola Vojvodić

Marijana Mladenović Žiravac

Novak Damjanović

Svetlana Anđelić

Radovan Spremo

Mladen Milić

Saša Mitrić

Zoran Filipović

Saša Salapura

E-mail:  salapura@blic.net

Nermin Mulaosmanović

Miro Katić

Željko Grublješić

Snežana Samardžić

Nikša Grgurević

Ilija Zindović

Muharem Kozić

Darko Vaselić

Dejan Kojić

Elvir Ibeljić

Saša Mičić

Jelena Latinović

Docenti

Mirko Miličević

E-mail: milicevicmirko1@gmail.com

Miroslav Đurić

Ljubica Janjetović

Jelena Jovović

Nevena Vukić

Dragoljub Reljić

Mitra Mirković Hajdukov

Enver Agić

Dragan Popović

Vladimir Vlačina

Aleksandar Babić

Maja Mrkić Bosančić

Dražan Bojić

Dejan Miljanović

Jasmin Mehmedović

Jasmin Mehmedović

Milica M. Lakić

Milica Lakić

Srđan Marinković

Srđan Marinković

Suzana Marković

Emir Sinan

Aleksandra Pavićević

NASTAVNICI STRANOG JEZIKA

SARADNICI I ASISTENTI

Valerija Lakić

Danijela Jokanović

Snježana Milačak

Darjana Sredić

Nada Banović

Igor Šabić

Marina Pešić

Jelena Prelo

Željka Kraljević

Marijana Vukoje

Marijana Vukoje

Jelena Karadeglija

Nataša Tofil

Dajana Mićović

Dajana Mićović

Tanja Todorović

Kostantin Ratković

Konstantin Ratković

Željko Crnogorčić

E-mail:  iat666@teol.net

Veselin Savić

E-mail: veso@teol.net

Jovana Galić

Veselin Đedović

Veselin Đedović

Mare Čihorić

Mare Čihorić

Kristina Milanović

Kristina Milanović