UPUTSTVO ZA PRISTUP ONLINE NASTAVI I NASTAVNIM MATERIJALIMA

Poštovani studenti,

dobro došli na Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

U prilogu su smjernice za održavanje nastave i upute o načinu na koji možete pristupiti online nastavi, te pronaći i pristupiti nastavnim materijalima neophodnim za uspješno savladavanje predmeta.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

U toku akademske 2021/22. godine, obrazovni proces na Univerzitetu PIM odvijaće se kombinovano kroz nastavu klasičnim putem, uz fizičko prisustvo nastavnika i studenata u učionicama u terminima koji su dostupni u okviru rasporeda časova za svaku godinu pojedinih studijskih programa i online, u virtuelnim učionicama uz istovremeno online prisustvo studenata i nastavnika.

Održavanje nastave i organizacija obrazovnog procesa, usklađeni su sa okolnostima pandemije korona virusa i organizovani uz smjernice i preporuke za održavanje i organizaciju nastavnog procesa na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj tokom akademske 2021/22. godine, koje je izdao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske,

Pored toga, Univerzitet je obezbijedio podršku studentima i nastavnom procesu u vidu stalnog pristupa nastavnim materijalima i video snimcima sa predavanja održanih klasičnom nastavom u učionicama u redovnim terminima nastave.

Pristup snimcima sa predavanja za sve predmete, obezbijeđen je preko web stranica pojedinih fakulteta Univerziteta PIM na kojima se predmet izvodi, a koja je povezana sa online prostorom za pohranu podataka. Sva snimljena predavanja biće dostupna studentima za preuzimanje najkasnije dva dana od dana izvođenja.

Studenti će imati pristup predavanjima i nastavnim materijalima u bilo koje vrijeme tokom cijele školske godine.

Za realizaciju online nastave, nastavnici na Univerzitetu PIM koristiće platformu Microsoft Teams.

UPUTSTVO ZA PRISTUPANJE ONLINE NASTAVI PREKO PLATFORME MICROSOFT TEAMS

Predavanjima koja se odvijaju online, studenti pristupaju preko imejla koji su ostavili kao kontakt pri upisu. Poziv za pristupanje aplikaciji studenti će dobiti pri upisu u sistem. Da bi se prisustvovalo nastavi, dovoljno je da student pritiskom na dugme Accept invitation pristupi platformi Microsoft Office Teams. Predavanjima možete pristupiti preko browsera i nije potrebno da aplikaciju instalirate na računar, ali se radi optimizacije i automatizacije procesa online nastave mole svi studenti Univerziteta PIM koji slušaju online nastavu da instaliraju besplatnu aplikaciju MS Teams.

Na Vaš email će stići poziv od Microsofta da ste upisani u sistem Office-a koji izgleda ovako:

Uputstvo za održavanje online nastave

Da biste pristupili predavanju kao gost potrebno je da prihvatite poziv klikom na link sa tekstom Accept invitation, a zatim da unesete sve tražene podatke te da prihvatite uslove korišćenja platforme, odnosno da uredite nalog na MS Teamsu preko istog imejla preko kog ste upisani u sistem. Vaša šifra za pristup je šifra kojom pristupate imejlu na koji ste dobili poziv. Ukoliko ne znate svoju šifru, logovati se možete i preko jednokratnog koda koji će vam Teams poslati na imejl. Potrebno je zatim da izaberete tim ili organizaciju pod nazivom Univerzitet PIM Brčko i nastavite sa pristupom.

Uputstvo za održavanje online nastave
Uputstvo za održavanje online nastave
Onlajn učionica izgleda kao na narednoj slici. Virtuelno okruženje MS Teams platforme, omogućava živu riječ i slanje tekstualnih poruka drugim učesnicima nastavnog procesa, uključujući nastavnika, koji su u datom trenutku prisutni na nastavi. S lijeve strane su izlistani predmeti u koje ste upisani, a na srednjem dijelu ekrana su aktuelna dešavanja (časovi, materijali, zadaci). Iznad je meni sa glavnim stavkama nastvani materijali (Files), zadaci (Assignments) i ocjene (Grades). Klikom na dugme View assignment možete pogledati zadatak, a na Files možete pristupiti nastavnim materijalima. 
Svoje zadatke možete priložiti na dugme priloži dokument (attach) kada pogledate zadatak.
Uputstvo za održavanje online nastave
Uputstvo za održavanje online nastave

Kada profesor započne čas (meeting), pridružite se času na ljubičasto dugme Join nowNastavu, odnosno čas napuštate kada nastavnik završi predavanje na dugme Leave

Uputstvo za održavanje online nastave
Uputstvo za održavanje online nastave

ONLINE PRISTUP NASTAVNIM MATERIJALIMA

Da bi student pristupio nastavnom materijalu i snimcima predavanja, potrebno je da izabere stranicu fakulteta na koji je upisan. Pristup web stranicama fakulteta omogućen je preko glavnog menija na početnoj stranici Univerziteta PIM (www.univerzitetpim.com). U glavnom meniju početne stranice potrebno je izabrati stavku Fakulteti, a zatim u padajućem meniju izabrati željeni fakultet.

EKONOMSKI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
TEHNIČKI FAKULTET
FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA
FAKULTET BEZBJEDONOSNIH NAUKA

Na glavnom meniju svakog fakulteta ponuđena je stavka Gradivo pod kojom se nude studijski programi i godine studija, odnosno pojedini predmeti koje student sluša u svakom semestru. Izborom određenog predmeta, u padajućem meniju biće ponuđene tri opcije: Odgovorni nastavnikSilabus predmeta Nastavni materijali.

Na glavnom meniju svakog fakulteta ponuđena je stavka Gradivo pod kojom se nude studijski programi i godine studija, odnosno pojedini predmeti koje student sluša u svakom semestru. Izborom određenog predmeta, u padajućem meniju biće ponuđene tri opcije: Odgovorni nastavnik, Silabus predmeta i Nastavni materijali.

Na glavnom meniju svakog fakulteta ponuđena je stavka Gradivo pod kojom se nude studijski programi i godine studija, odnosno pojedini predmeti koje student sluša u svakom semestru. Izborom određenog predmeta, u padajućem meniju biće ponuđene tri opcije: Odgovorni nastavnikSilabus predmeta Nastavni materijali.Pod stavkom Odgovorni nastavnik nalaze se informacije o odgovornom nastavniku za izabrani predmet, njegov kontakt i kratka biografija.

Stavka Silabus predmeta omogućava vam da dobijete informacije o sadržaju predmeta, nastavnim jedinicima, te ishodima i ciljevima predmeta.

Izborom stavke Nastavni materijali sa menija svakog fakulteta, pristupate stranici na kojoj su poveznice za preuzimanje materijala za sve predmete i za svaki studijski program na odgovarajućem fakultetu (snimljena predavanja za izabrani predmet, projektni zadaci, prezentacije, ispitna pitanja, teme za seminarske radove, te ostali materijali neophodni za uspješno savladavanje predmeta).

Stranica je zaštićena šifrom. Pristupne šifre možete dobiti od doc. dr Ljubice Janjetović na e-mail ljubica.janjetovic@gmail.com.

Online nastava PIM

RASPORED ČASOVA NASTAVE

Za informacije o rasporedu časova, potrebno je da sa glavnog menija na početnoj stranici izaberete fakultet na koji ste upisani, a zatim stavku Raspored nastave. Raspored možete preuzeti na svoj računar.

Online nastava PIM

Ukoliko imate bilo kakvih problema pri preuzimanju materijala ili su linkovi krivi ili nedostupni, obratite se doc. dr Ljubici Janjetović putem e-maila ljubica.janjetovic@gmail.com.

KONTAKTI ZA KOORDINACIJU NASTAVE

Za studentska pitanja i pitanja u vezi nastave zaduženi su

  • Prorektor za nastavu, prof. dr Mladen Ivić
    e-mail: ivic.mm81@gmail.com
    broj telefona: 051/371-481

STUDENTSKA SLUŽBA

Informacije u vezi sa izdavanjem potvrda o statusu studenta, uvjerenja o položenim ispitima i ostalim pitanjima iz domena rada Studentske službe, studenti mogu dobiti putem e-maila gordana.markovic@fakultetpim.com ili na brojeve telefona 051/378-300 i 051/378-303.

BIBILOTEKA

Informacije u vezi sa nabavkom literature i knjiga iz biblioteke, studenti mogu dobiti od referenta biblioteke Univerziteta PIM, Darka Barunovića putem e-maila pimbiblioteka@fakultetpim.com ili na broj telefona 051/378-304.

RAČUNOVODSTVO

Informacije iz domena Službe za računovodstvo, studenti mogu dobiti od referenta računovodstva Jadranke Cvijić putem e-maila jadranka.cvijic@univerzitetpim.com ili na broj telefona 051/378-306.

Zahvaljujemo na saradnji.