Obavještenje za dodatni termin ispita u Septembarskom prvom ispitnom roku za studente koji su prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”

Obavještavamo studente koji su prešli na Univerziztet PIM u skolpu integracije sa Visokom školom “Primus”, a koji nisu u mogućnosti da pristupe u redovnim terminima u Septembarskom prvom ispitnom roku, da prijavljene ispite mogu polagati u sledećem terminu: Septembarski prvi ispitni rok: 05.09.2020. godine od 10:00h; Za sve dodatne informacije možete se obratiti na igor.sabic@univerzitetpim.com

Continue ReadingObavještenje za dodatni termin ispita u Septembarskom prvom ispitnom roku za studente koji su prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”