Sporazumi o saradnji 2016-2024

Sporazum o saradnji  Univerziteta PIM Banja Luka i Nacionalnog univerziteta “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic” Ukrajina (2024)

Poltava-Polytechnic-Ukrajina

 
Debrecin
 
 
Ondokuz Mayıs University
Sporazum o saradnji AUE FON 2023
 
Sporazumi o saradnji Metropolitan 2022
 

Sporazum o saradnji Univerziteta PIM Banja Luka i Škole za estetiku i stil iz Tirane, Albanija (2021)

TESS ugovor o saradnji

Sporazum o saradnji Univerziteta PIM Banja Luka i Armenian Open University, Yerevan, Armenia (2021)

Jermenija-sporazum

Sporazum o saradnji sa Akademijom strukovnih studija Šabac (2021)

Sporazum o saradnji sa Akademijom strukovnih studija Šabac

Sporazum o saradnji sa Visokom školom ITEP Banja Luka (2021)

Sporazum o saradnji sa ITEPom

Sporazum o saradnji Univerziteta PIM Banja Luka i Evropske asocijacije za marketing i menadžment (2021)

Faculty of Manufacturing Technologies of Technical University of Košice with seat in Prešov (2021)

Sporazum o saradnji sa Univerzitetom Košice

Sporazum o nastavno-naučnoj saradnji Univerziteta PIM Banja Luka i Instituta poslovne ekonomije, Skoplje, Sjeverna Makedonija (2019)

Sporazum o nastavno-naučnoj saradnji Univerziteta PIM Banja Luka i Ekonomske škole Celje, Slovenija (2019)

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Fakultetom za menadžment Herceg Novi (2019)

Sporazum o saradnji sa Fakultetom za menadžment Herceg Novi

Ugovor o institucionalnoj saradnji sa Univerzitetom Privredna akademija iz Novog Sada i Alfa BK Univerzitet Beograd (2017)Sporazum o saradnji sa Privrednom akademijom Novi Sad i Alfa BK Beograd

Sporazum o nastavno-naučnoj saradnji Univerziteta PIM sa Univerzitetom u Nišu (2017)

Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nišu

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji Univerziteta PIM Banja Luka i JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši (2017)

Sporazum o saradnji sa Tehničkim univerzitetom Kluž-Napoka (2016)

Sporazum o saradnji sa Tehničkim univerzitetom Kluž Napoka

Sporazum o saradnji sa Fakultetom za poslovne nauke i menadžment Novo Mesto (2016)

Sporazum o saradnji sa Fakultetom za poslovne nauke Novo Mesto

 

 

 

Sporazumi o saradnji 2008-2015

Sporazum o saradnji sa Sveučilištem Sjever Koprivica i Fakultetom za ekonomiju Subotica, Univerzitet u Novom Sadu (2015)

Sporazum o saradnji sa Sveučilištem Sjever i Ekonomskim fakultetom Novi Sad

Sporazum o saradnji – Technical University of Cluj Napoca, Romania, 2015

Sporazum o saradnji sa Tehničkim univerzitetom Kluž Napoka

Sporazum o saradnji, Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica, 2015

Sporazum o saradnji sa Akademijom strukovnih studija Šabac

Sporazum o saradnji – Alfa Univerzitet u Beogradu, 2014

Sporazum o saradnji sa Privrednom akademijom Novi Sad i Alfa BK Beograd

Sporazum o saradnji ­­– Visoka škola Banjaluka College – BLC, 2008

BLC

Sporazum o udruživanju visokoškolskih ustanova iz okruženja, 2008

Sporazumi o saradnji