NAŠ KOLEGA SLAVIŠA MIRKOVIĆ ZAPOČEO SVOJ ERAZMUS BORAVAK NA VTŠ U SUBOTICI

Oduševljen Suboticom i njenom ljepotom, Slaviša je podijelio svoje prve utiske s nama. Subotica je izuzetan grad koji me je oduševio svojom ljepotom i raznolikošću. Svaki korak kroz grad otkrio je nove fascinantne detalje arhitekture i istorije. Gradski trgovi, crkve i obilježja, kao što je Gradska kuća, ostavljaju neizbrisiv utisak. Upoznavanje sa lokalnim stanovništvom takođe je bilo nevjerovatno iskustvo, svi su bili izuzetno srdačni i spremni da podijele djelić svoje kulture sa mnom. Iskustvo u VTŠ Subotica bilo je zaista predivno. Atmosfera u učionici je podsticajna, a odnos profesora i studenata je izuzetno pozitivan. Profesori su veoma posvećeni i spremni da pomognu u svakom…

Continue ReadingNAŠ KOLEGA SLAVIŠA MIRKOVIĆ ZAPOČEO SVOJ ERAZMUS BORAVAK NA VTŠ U SUBOTICI

PROF. DR MARIJA BLAGOJEVIĆ SA TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU PLENARNI PREDAVAČ NA STED 2024

Primjena vještačkih neuronskih mreža u različitim oblastima stvaralaštva: pregled istraživanja//Application of Artificial Neural Networks Across Various Domains of Creativity: A Research Overview Marija Blagojević je redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu, na Katedri za informacione tehnologije. Rođena je 1984. godine, stekla je master diplomu iz tehnike i informatike 2007. godine, a doktorirala je iz tehničkih nauka 2014. godine. Njena trenutna istraživačka interesovanja obuhvataju rudarenje podataka, vještačke neuronske mreže, e-učenje, programiranje, itd. Sa šesnaest godina iskustva u nastavnom i istraživačkom radu, autor ili koautor je više od 100 naučnih radova i recenzent u brojnim naučnim časopisima. Takođe je…

Continue ReadingPROF. DR MARIJA BLAGOJEVIĆ SA TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU PLENARNI PREDAVAČ NA STED 2024

AUTIZAM – UPOZNAVANJE, RAZUMIJEVANJE I INKLUZIJA

Razgovaramo o autizmu sa stručnim saradnicama Udruženja “Djeca svjetlosti” iz Banje Luke, gđom. Oliverom Davidović Knežić, magistrom psihologije i gđom. Nikolinom Klepić, diplomiranim psihologom Datum: 26.3.2024. Vrijeme: od 15:30 do 16:30 časova Autizam nije samo jedan komad slagalice, već kompleksna i bogata tema koja zahtijeva naše razumijevanje i podršku. Puzzle su simbol naše svjesnosti o autizmu - simbol koji nas podsjeća na važnost povezivanja dijelova i shvatanja autizma u cjelini. Na Univerzitetu PIM vjerujemo u inkluzivno obrazovanje i podržavamo sve napore usmjerene ka razumijevanju i podršci osobama s autizmom. Tim povodom imaćemo čast ugostiti stručne saradnice Udruženja “Djeca svjetlosti”iz Banje Luke, gđu.…

Continue ReadingAUTIZAM – UPOZNAVANJE, RAZUMIJEVANJE I INKLUZIJA

SUPLEMENTACIJA U SPORTU: PERSPEKTIVE KROZ PRIZMU ISTINA I ZABLUDA

Predavanje prof. Milana Vraneša sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Datum: 1.4.2024. Vrijeme: 16:00 časova Prof. dr Milan B. Vraneš redovni je profesor na Katedri za analitičku hemiju na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu. Predaje na Medicinskom fakultetu, Fakultetu za fizičku kulturu i Univerzitetskom centru za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja. U naučnom radu bavi se proučavanjem sportskih suplemenata, nutrijenata, sintezom, karakterizacijom i primjenom jonskih tečnosti, ispitivanjem fizičko-hemijskih i solvatacionih svojstava novih biološki aktivnih supstanci u obliku jonskih tečnosti, zelenom i analitičkom hemijom. Koautor je 172 naučna rada u časopisima sa SCI liste,…

Continue ReadingSUPLEMENTACIJA U SPORTU: PERSPEKTIVE KROZ PRIZMU ISTINA I ZABLUDA

ODBRANJENE PRVE DOKTORSKE TEZE NA UNIVERZITETU PIM

U našem odjeljenju u Brčko distriktu odbranjene su prve doktorske teze Naše koleginice, dr Danijela Jokanović i dr Darjana Sredić sa studijskog programa Psihologija Filozofskog fakulteta Odjeljenja Univerziteta PIM u Brčko distriktu, odbranile su 11.3.2024. svoje doktorske teze i postale doktori psiholoških nauka. Ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u istoriji Univerziteta. Ponosni smo na naš Filozofski fakultet i studijski program Psihologiju. Dr Jokanović istraživala je "Relacije između personalnih faktora i odgovornog organizacijskog ponašanja", uz mentorstvo prof. dr Nermina Mulaosmanovića, dok je dr Sredić istraživala "Povezanost osobina ličnosti i seksualnog ponašanja žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini", pod mentorstvom doc. dr…

Continue ReadingODBRANJENE PRVE DOKTORSKE TEZE NA UNIVERZITETU PIM