NASTAVLJAMO DA PODIŽEMO STANDARDE KVALITETA STUDIJA U SVOJIM OBLASTIMA

Dr Jelena Petronijević i dr Nenad Joksimović, naučni saradnici sa PMF Univerziteta u Kragujevcu, započeli postdoktorski stručni boravak na Tehničkom fakultetu Univerziteta PIM u Banjaluci Danas su dr Jelena Petronijević i dr Nenad Joksimović, naučni saradnici sa PMF Univerziteta u Kragujevcu, napravili korak više ka naučnoj izvrsnosti! Sastanak sa direktorom Univerziteta PIM bio je samo početak njihovog postdoktorskog stručnog boravka na Tehničkom fakultetu Univerziteta PIM u Banjaluci, koji će trajati narednih godinu dana. Ovaj značajan korak ne samo da će ojačati saradnju između Univerziteta PIM i Univerziteta u Kragujevcu, već će rezultirati i stvaranjem visokokvalitetnih naučnih radova koji će obogatiti akademsku zajednicu!…

Continue ReadingNASTAVLJAMO DA PODIŽEMO STANDARDE KVALITETA STUDIJA U SVOJIM OBLASTIMA

DA LI STE ZNALI DA NAUKA MOŽE BITI ZANIMLJIVA?

"Suplementacija u sportu - perspektive kroz prizmu istina i zabluda" - predavanje prof. dr Milana Vraneša sa PMF u Novom Sadu Na jučerašnjem dvočasovnom predavanju pod nazivom "Suplementacija u sportu - perspektive kroz prizmu istina i zabluda"  na Univerzitetu PIM, koje je održao prof. dr Milan Vraneš, redovni profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, saznali smo mnogo toga o istinskom dejstvu, korisnosti i ulozi suplemenata u ishrani. S naučne strane, prof. Vraneš je objasnio kako da čitamo sastav suplemenata i šta on znači, te nas uputio u tajne proizvodnje suplemenata. Predavanje je bilo sjajno, zanimljivo i korisno sa  obiljem savjeta, sugestija i informacija o…

Continue ReadingDA LI STE ZNALI DA NAUKA MOŽE BITI ZANIMLJIVA?

RJEŠENJE O OBAVLJANJU POSLOVA OCJENJIVANJA OSPOSOBLJENOSTI RADIONICA ZA ODRŽAVANJE ŠINSKIH VOZILA

Univerzitet PIM dobio Rješenje o obavljanju poslova ocjenjivanja osposobljenosti radionica za održavanje šinskih vozila 19.3.2024. Nakon potpisivanja Okvirnog ugovora o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa Mašinskim fakultetom Beograd, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske izdalo je 19.3.2024. Univerzitetu PIM, rješenje o obavljanju poslova ocjenjivanja osposobljenosti radionica za održavanje šinskih vozila, atestiranje i reatestiranje probnica u specijalizovanim radionicama za održavanje željezničkih vozila, ispitivanje vozila, njihovih sistema i komponenti, davanje stručnih mišljenja, tehnoloških rješenja, realizaciju studija, elaborata i ekspertiza, rješavanje konkretnih tehničkih zahtjeva i problema u vezi sa željezničkim vozilima, ocjenjivanje osposobljenosti privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom vitalnih dijelova za željeznička vozila i…

Continue ReadingRJEŠENJE O OBAVLJANJU POSLOVA OCJENJIVANJA OSPOSOBLJENOSTI RADIONICA ZA ODRŽAVANJE ŠINSKIH VOZILA

NAŠ KOLEGA SLAVIŠA MIRKOVIĆ ZAPOČEO SVOJ ERAZMUS BORAVAK NA VTŠ U SUBOTICI

Oduševljen Suboticom i njenom ljepotom, Slaviša je podijelio svoje prve utiske s nama. Subotica je izuzetan grad koji me je oduševio svojom ljepotom i raznolikošću. Svaki korak kroz grad otkrio je nove fascinantne detalje arhitekture i istorije. Gradski trgovi, crkve i obilježja, kao što je Gradska kuća, ostavljaju neizbrisiv utisak. Upoznavanje sa lokalnim stanovništvom takođe je bilo nevjerovatno iskustvo, svi su bili izuzetno srdačni i spremni da podijele djelić svoje kulture sa mnom. Iskustvo u VTŠ Subotica bilo je zaista predivno. Atmosfera u učionici je podsticajna, a odnos profesora i studenata je izuzetno pozitivan. Profesori su veoma posvećeni i spremni da pomognu u svakom…

Continue ReadingNAŠ KOLEGA SLAVIŠA MIRKOVIĆ ZAPOČEO SVOJ ERAZMUS BORAVAK NA VTŠ U SUBOTICI

PROF. DR MARIJA BLAGOJEVIĆ SA TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU PLENARNI PREDAVAČ NA STED 2024

Primjena vještačkih neuronskih mreža u različitim oblastima stvaralaštva: pregled istraživanja//Application of Artificial Neural Networks Across Various Domains of Creativity: A Research Overview Marija Blagojević je redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu, na Katedri za informacione tehnologije. Rođena je 1984. godine, stekla je master diplomu iz tehnike i informatike 2007. godine, a doktorirala je iz tehničkih nauka 2014. godine. Njena trenutna istraživačka interesovanja obuhvataju rudarenje podataka, vještačke neuronske mreže, e-učenje, programiranje, itd. Sa šesnaest godina iskustva u nastavnom i istraživačkom radu, autor ili koautor je više od 100 naučnih radova i recenzent u brojnim naučnim časopisima. Takođe je…

Continue ReadingPROF. DR MARIJA BLAGOJEVIĆ SA TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU PLENARNI PREDAVAČ NA STED 2024

AUTIZAM – UPOZNAVANJE, RAZUMIJEVANJE I INKLUZIJA

Razgovaramo o autizmu sa stručnim saradnicama Udruženja “Djeca svjetlosti” iz Banje Luke, gđom. Oliverom Davidović Knežić, magistrom psihologije i gđom. Nikolinom Klepić, diplomiranim psihologom Datum: 26.3.2024. Vrijeme: od 15:30 do 16:30 časova Autizam nije samo jedan komad slagalice, već kompleksna i bogata tema koja zahtijeva naše razumijevanje i podršku. Puzzle su simbol naše svjesnosti o autizmu - simbol koji nas podsjeća na važnost povezivanja dijelova i shvatanja autizma u cjelini. Na Univerzitetu PIM vjerujemo u inkluzivno obrazovanje i podržavamo sve napore usmjerene ka razumijevanju i podršci osobama s autizmom. Tim povodom imaćemo čast ugostiti stručne saradnice Udruženja “Djeca svjetlosti”iz Banje Luke, gđu…

Continue ReadingAUTIZAM – UPOZNAVANJE, RAZUMIJEVANJE I INKLUZIJA

SUPLEMENTACIJA U SPORTU: PERSPEKTIVE KROZ PRIZMU ISTINA I ZABLUDA

Predavanje prof. Milana Vraneša sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Datum: 1.4.2024. Vrijeme: 16:00 časova Prof. dr Milan B. Vraneš redovni je profesor na Katedri za analitičku hemiju na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu. Predaje na Medicinskom fakultetu, Fakultetu za fizičku kulturu i Univerzitetskom centru za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja. U naučnom radu bavi se proučavanjem sportskih suplemenata, nutrijenata, sintezom, karakterizacijom i primjenom jonskih tečnosti, ispitivanjem fizičko-hemijskih i solvatacionih svojstava novih biološki aktivnih supstanci u obliku jonskih tečnosti, zelenom i analitičkom hemijom. Koautor je 172 naučna rada u časopisima sa SCI liste,…

Continue ReadingSUPLEMENTACIJA U SPORTU: PERSPEKTIVE KROZ PRIZMU ISTINA I ZABLUDA

ODBRANJENE PRVE DOKTORSKE TEZE NA UNIVERZITETU PIM

U našem odjeljenju u Brčko distriktu odbranjene su prve doktorske teze Naše koleginice, dr Danijela Jokanović i dr Darjana Sredić sa studijskog programa Psihologija Filozofskog fakulteta Odjeljenja Univerziteta PIM u Brčko distriktu, odbranile su 11.3.2024. svoje doktorske teze i postale doktori psiholoških nauka. Ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u istoriji Univerziteta. Ponosni smo na naš Filozofski fakultet i studijski program Psihologiju. Dr Jokanović istraživala je "Relacije između personalnih faktora i odgovornog organizacijskog ponašanja", uz mentorstvo prof. dr Nermina Mulaosmanovića, dok je dr Sredić istraživala "Povezanost osobina ličnosti i seksualnog ponašanja žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini", pod mentorstvom doc. dr…

Continue ReadingODBRANJENE PRVE DOKTORSKE TEZE NA UNIVERZITETU PIM

POZIV ZA PRIJAVU ZA ERAZMUS RAZMJENU STUDENATA – TEMIŠVAR

Poziv za prijavu za Erazmus razmjenu studenata Univerziteta PIM sa Politehničkim univerzitetom u Temišvaru (Rumunija) 2024/2025. Prijemna institucija: Politehnički univerzitet u Temišvaru Država: Rumunija Broj dostupnih mjesta: 3 (60-63 dana) Trajanje razmjene: kraj septembra 2024–sredina februara 2025. Ko se može prijaviti?Studenti prvog i drugog ciklusa studija Fakulteta računarskih nauka, Tehničkog fakulteta (studijski program Industrijsko inženjerstvo) i Ekonomskog fakulteta u skladu sa dostupnim kursevima (predmetima) na prijemnoj instituciji, uključujući studente na završnim godinama studija, kojima je ostao samo završni rad. Napomena: Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja sredic50@gmail.com O visokoškolskoj ustanovi: http://www.upt.ro/…

Continue ReadingPOZIV ZA PRIJAVU ZA ERAZMUS RAZMJENU STUDENATA – TEMIŠVAR

POZIV ZA PRIJAVU ZA ERAZMUS RAZMJENU OSOBLJA – TEMIŠVAR

Poziv za prijavu za Erazmus razmjenu nastavnog/nenastavnog osoblja Univerziteta PIM sa Politehničkim univerzitetom u Temišvaru (Rumunija) 2024. Prijemna institucija: Politehnički univerzitet u Temišvaru Država: Rumunija Broj dostupnih mjesta: 3 (2 u svrhu podučavanja i 1 u svrhu treninga) Trajanje razmjene: 20.5 2024. do 24.5.2024. (period putovanja nije uključen) Ko se može prijaviti?Kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sljedeće uslove: biti dio nastavnog i/ili nenastavnog osoblja Univerziteta PIM; imati saglasnost neposrednog rukovodioca o odsustvu s radnog mjesta; imati popunjen prijavni obrazac (za podučavanje ili trening) iz narednih oblasti Business and administration (kod 041) i Information and communication technologies (061); imati popunjen ugovor sa planom aktivnosti (za podučavanje…

Continue ReadingPOZIV ZA PRIJAVU ZA ERAZMUS RAZMJENU OSOBLJA – TEMIŠVAR