UPIS U AKADEMSKU 2022/2023. GODINU

Informacija o terminima prijemnih ispita JULSKI UPISNI ROK- Prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita u prvom ispitnom terminu traje do 28.6.2022.- I termin prijemnog ispita održaće se 30.6.2022.- Upis na studij traje od 4. do 8. jula 2022. - Prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita u drugom ispitnom terminu traje do 12.7.2022.- II termin prijemnog ispita održaće se 14.7.2022.- Upis na studij traje od 18. do 21. jula 2022. SEPTEMBARSKI UPISNI ROK- Prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita u prvom ispitnom terminu traje do 2.9.2022.- I termin prijemnog ispita održaće se 6.9.2022.- Upis na studij traje od 8. do 10. septembra 2022.…

Continue ReadingUPIS U AKADEMSKU 2022/2023. GODINU

OVJERA ZIMSKOG I POČETAK LJETNOG SEMESTRA

Obavještenje o početku ljetnog semestra školske 2021/22. godine Poštovani studenti, Ovjera zimskog semestra školske 2021/22. godine trajaće od 01.03.2022. do 19.03.2022. godine. Ovjeru možete izvršiti u Studentskoj službi Univerziteta svaki radni dan od 08:30 do 16:30 časova i subotom od 08:30 do 13:00 časova. Početak ljetnog semestra predviđen je za ponedeljak 07.03.2022. godine. Podsjećamo studente, da bi mogli da ovjere semestar, potrebno je da izmire svoje obaveze prema Univerzitetu u skladu s potpisanim ugovorom. Studentska služba

Continue ReadingOVJERA ZIMSKOG I POČETAK LJETNOG SEMESTRA

STUDENT TARIK ŠARIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD “SAGORIJEVANJE NA POSLU”

Naš kolega Tarik Šarić sa studijskog programa Psihologija uspješno je odbranio završni diplomski rad dana 21.2.2022. godine. Kolega Tarik Šarić je radio diplomski rad na temu “Sagorijevanje na poslu”. Odbranom diplomskog rada završio je I ciklus akademskih studija na Filozofskom fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci i stekao zvanje diplomirani psiholog. Komisiju za odbranu završnog rada činili su: - doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik Komisije, - doc. dr Elvir Ibeljić, mentor i član Komisije, - doc. dr Gordana Dukić, član Komisije. - Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Komisija je izrazila zadovoljstvo urađenim radom i izabranom temom koja je aktuelna i neistražena te…

Continue ReadingSTUDENT TARIK ŠARIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD “SAGORIJEVANJE NA POSLU”

POSJETA EKSPERTSKOG TIMA ZA RANGIRANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U RS UNIVERZITETU PIM

Članovi Ekspertskog tima za rangiranje visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, prof. dr Mile Dželalija sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilište u Splitu, prof. dr Tadeja Jere Jakulin sa Univerziteta Primorska iz Kopra, kao i predstavnica Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske posjetili su 18. februara 2022. godine Univerzitet PIM. Posjeta Univerzitetu PIM je održana u okviru projekta rangiranja visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj u procesu reforme visokog obrazovanja, a čiji je nosilac Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske. Članovi Ekspertskog tima, koji su posjetili Univerzitet PIM su razgovarali sa menadžmentom Univerziteta, rektorom i direktorom, prorektorima za nastavu i naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, dekanima…

Continue ReadingPOSJETA EKSPERTSKOG TIMA ZA RANGIRANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U RS UNIVERZITETU PIM