POSJETA EKSPERTSKOG TIMA ZA RANGIRANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U RS UNIVERZITETU PIM

Članovi Ekspertskog tima za rangiranje visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, prof. dr Mile Dželalija sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilište u Splitu, prof. dr Tadeja Jere Jakulin sa Univerziteta Primorska iz Kopra, kao i predstavnica Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske posjetili su 18. februara 2022. godine Univerzitet PIM.

Posjeta Univerzitetu PIM je održana u okviru projekta rangiranja visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj u procesu reforme visokog obrazovanja, a čiji je nosilac Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske.

Članovi Ekspertskog tima, koji su posjetili Univerzitet PIM su razgovarali sa menadžmentom Univerziteta, rektorom i direktorom, prorektorima za nastavu i naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, dekanima fakulteta, sa nastavnim i nenastavnim osobljem i studentima Univerziteta PIM.

Tokom sastanka se razgovaralo o naučno-istraživačkom radu, međunarodnoj saradnji i projektima. Članovi Ekspertskog tima su naglasili važnost značaja i unapređenja međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti Univerziteta i podijelili svoja iskustva sa predstavnicima Univerziteta po pitanju rangiranja Univerziteta na evropskim listama s ciljem obezbjeđenja i osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju.