POSJETA EKSPERTSKOG TIMA ZA RANGIRANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U RS UNIVERZITETU PIM

Članovi Ekspertskog tima za rangiranje visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, prof. dr Mile Dželalija sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilište u Splitu, prof. dr Tadeja Jere Jakulin sa Univerziteta Primorska iz Kopra, kao i predstavnica Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske posjetili su 18. februara 2022. godine Univerzitet PIM. Posjeta Univerzitetu PIM je održana u okviru projekta rangiranja visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj u procesu reforme visokog obrazovanja, a čiji je nosilac Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske. Članovi Ekspertskog tima, koji su posjetili Univerzitet PIM su razgovarali sa menadžmentom Univerziteta, rektorom i direktorom, prorektorima za nastavu i naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, dekanima…

Continue ReadingPOSJETA EKSPERTSKOG TIMA ZA RANGIRANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U RS UNIVERZITETU PIM