Obavještenje za raspored nastave za ljetni semestar za studente koji si prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”

Obavještavamo studente koji su prešli na Univerziztet PIM u skolpu integracije sa Visokom školom “Primus”, da je raspored nastave sa dodatnim terminima predavanja objavljen na stranicama fakulteta u odjeljku raspored nastave.

Continue ReadingObavještenje za raspored nastave za ljetni semestar za studente koji si prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”

OBAVJEŠTENJE ZA ODJELJENJE UNIVERZITETA PIM U BRČKO DISTRIKTU BIH

ODJELJENJE UNIVERZITETA PIM U BRČKO DISTRIKTU BIHSa zadovoljstvom obavještavamo javnost da Univerzitet u skladu sa svojim strategijama nastavlja svoj razvoj i uvođenje novih studijskih programa.Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka dobio je dozvolu za rad i licencirao Odjeljenja Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko Distriktu BiH.Sjedište Univerziteta je u naselju Ilićka, ulica Ilićka bb u Brčkom, u zgradi Srpske pravoslavne crkvene opštine Brčko, koja je sagrađen i namijenjena isključivo za potrebe obrazovanja, površine 1500 m².Odjeljenju Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko Distriktu  BiH odobreno je organizovanje nastave I, II i III ciklusa…

Continue ReadingOBAVJEŠTENJE ZA ODJELJENJE UNIVERZITETA PIM U BRČKO DISTRIKTU BIH

Obavještenje za termin predavanja na II ciklusus studija iz predmeta kod prof. dr Marijane Žiravac Mladenović

Obavještavamo studente II ciklusa studija na studijskom programu Finanisije i bankarstvo da se predavanja iz predmeta kod prof. dr Marijane Žiravac Mladenović pomjeraju sa 28.02. i 29.02. na 06.03. i 07.03. u istom terminu. Promjenu u rasporedu možete pronaći na stranici Ekonomskog fakulteta pod Rasporedom nastave.

Continue ReadingObavještenje za termin predavanja na II ciklusus studija iz predmeta kod prof. dr Marijane Žiravac Mladenović

Predstavnici Univerziteta PIM, učestvovali su na konferenciji pod nazivom HubIT MakerLab, u Berlinu

Predstavnici Univerziteta Pim, doc. dr Dejan Kojić, doc. dr Saša Salapura i prof. dr Predrag Raosavljević, učestvovali su na konferenciji pod nazivom HubIT MakerLab, na Tehničkom Univerzitetu, u Berlinu. Cilj konferencije je primjena inovacija iz oblasti informacionih tehnologija u stvaranju rješenja koja su usklađena sa društvenim potrebama.  Naš vrijedni tim, doc. dr Saša Salapura, dekan Fakultela računarskih nauka i prof. dr Predrag Raosavljević, profesor na Pravnom fakultetu radili su projekat pod nazivom “Protect my Buba“, koji je privukao veliku pažnju. Projekat je imao za cilj pomoć vlasnicima ljubimaca u izbjegavanju javnih mjesta sa prevelikom bukom, usljed upotrebe petardi i drugih pirotehničkih sredstava.Ponosni…

Continue ReadingPredstavnici Univerziteta PIM, učestvovali su na konferenciji pod nazivom HubIT MakerLab, u Berlinu

DOGOVORENA ZAJEDNIČKA SARADNJA U OKVIRU PROJEKTA „PREDUZETNIK U SREDNJOJ ŠKOLI“ SA JU „Mašinska škola“, PRIJEDOR

Posjetom JU "Mašinske škole", Prijedor, koordinator projekta prof. dr Nikola Vojvodić i prof. dr Vojislav Škrbić, predstavili su ideju i plan projektne aktivnosti „Preduzetnik u srednjoj školi“ i dogovorili uspješnu saradnju sa uvaženom direktoricom škole, Dijanom Šobot. Veliko hvala direktorici Dijani Šobot na srdačnom dočeku!

Continue ReadingDOGOVORENA ZAJEDNIČKA SARADNJA U OKVIRU PROJEKTA „PREDUZETNIK U SREDNJOJ ŠKOLI“ SA JU „Mašinska škola“, PRIJEDOR

Biljana Milanović, odbranila je diplomski rad pod nazivom „Uticaj vaspitnog stila roditelja na emocionalnu kompetentnost djece u periodu srednje adolescencije.”

Pod mentorstvom uvaženog doc. dr Miroslava Đurića, naša draga studentica Biljana Milanović, odbranila je diplomski rad pod nazivom „Uticaj vaspitnog stila roditelja na emocionalnu kompetentnost djece u periodu srednje adolescencije.” Komisija je sa zadovoljstvom konstatovala da je riječ o izuzetnoj ideji koju je Biljana, uz puno truda, razradila odličnom metodologijom rada. ▪️Kandidatkinja Biljana je svoje istraživanje, čiji se osnovni problem bazirao na relaciji vaspitnog stila roditelja i emocionalne kompetentosti djeteta, sprovela na 274 uzorka.  Uz veliku podršku mentora, doc. dr Miroslava Đurića, koji je pomagao kandidatu svojim ogromnim znanjem i iskustvom, Biljana je uz najvišu ocjenu svog završnog rada zasluženo stekla zvanje diplomiranog…

Continue ReadingBiljana Milanović, odbranila je diplomski rad pod nazivom „Uticaj vaspitnog stila roditelja na emocionalnu kompetentnost djece u periodu srednje adolescencije.”