Obavještenje za termin predavanja na II ciklusus studija iz predmeta kod prof. dr Marijane Žiravac Mladenović

Obavještavamo studente II ciklusa studija na studijskom programu Finanisije i bankarstvo da se predavanja iz predmeta kod prof. dr Marijane Žiravac Mladenović pomjeraju sa 28.02. i 29.02. na 06.03. i 07.03. u istom terminu. Promjenu u rasporedu možete pronaći na stranici Ekonomskog fakulteta pod Rasporedom nastave.