Dragi studenti, vaše ispite sada možete prijaviti elektronski. Na stranici Studentske administrativne službe na linku https://univerzitetpim.edu.ba/sas/student/  preko elektronskog formulara, koji izgleda kao na slici niže, unesite potrebne podatke (broj indeksa i šifru) za pristup servisu. Šifra za pristup servisu je vaš matični broj.

sas PRIJAVA ISPITA

Nakon što se ulogujete dobićete sledeći meni na kome su dostupne Prijava ispita, Pregled položenih ispita kao vaš Finansijski status.

Za prijavu ispita izaberite prvu ikonicu. Dobićete listu ispita koje možete prijaviti u narednom ispitnom roku. Izaberite predmet, prijavite ga klikom na ikonicu olovke i potvrdite prijavu sa OK na obavještenju.

sas PRIJAVA

Ukoliko želite da poništite prijavu ispita možete to učiniti klikom na ikonicu korpe u redu predmeta čiju prijavu poništavate. Potvrdite postupak na obavještenju.

SAS poništi