23-31.5.2022.

Kancelarijsko poslovanje – online edukacija

11-15.4.2022.
WordPress i SEO za početnike – online edukacija

29.3-8.4.2022.
Razvoj i implementacija web aplikacija – online edukacija

15-16.3.2022, Trebinje
Upravljanje stresom, emocijama i vremenom

11-12.3.2022, Trebinje
WordPress i SEO za početnike

10-11. 3. 2022, Banja Luka
Kancelarijsko poslovanje

27-28.12.2021, Banja Luka
Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha

23-24.11.2021, Trebinje
Efektivna poslovna komunikacija

13-14.12.2021, Banja Luka
Efektivna poslovna komunikacija

23-24.11.2021, Trebinje
Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha

24-25. novembar 2022, Međimurska županija
Međunarodna konferencija RRT 2022

2-5. jun 2022, Trebinje
STED 2022

20-21. maja 2022.
Naučni simpozijum za studente u Hunedoari

CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE STUDENATA UNIVERZITETA PIM

 
Planiranje karijere je doživotni proces definisanja i rada na postizanju ciljeva karijere. Dok ste na Univerzitetu PIM, napredovaćete na mnogo načina, a neke od najvećih odluka sa kojima ćete se suočiti odnose se na to na koji način ćete iskoristiti svoje vrijeme tokom studiranja i kako ćete se pripremiti za svoju budućnost. Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM je tu da Vam pomogne u svim aspektima planiranja karijere – uključujući samoprocjenu, istraživanje karijere, sticanje iskustva u stvarnom svijetu kroz stažiranje, pomoć pri traženju posla i planiranje dodatnog obrazovanja. Zajedno možemo učiniti da Vaš posao iz snova postane stvarnost.

Misija Centra za razvoj karijere Univerziteta PIM je da pomogne studentima osnovnih i postdiplomskih studija, kao i diplomiranim studentima, u određivanju glavnog pravca studija, u izboru smjera karijere, i/ili sticanju dodatnog obrazovanja. Naglašavamo da će studenti svoj uspjeh ostvariti usvajanjem novih znanja i razvojem vještina i kompetencija koje su neophodne za pronalaženje posla, kao i postizanje ličnih i profesionalnih ciljeva. Na taj način studenti Univerziteta PIM će u budućnosti moći donositi prave poslovne odluke, postići zadovoljstvo u karijeri i biti produktivni članovi društva.

Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM
Centar za razvoj karijere

ALUMNI KLUB

ELEKTRONSKA PRIJAVA

PRIJAVA

RADIONICE

ELEKTRONSKA PRIJAVAPRIJAVA

POSTAVI PITANJE!

OBRATI SE ČLANOVIMA NAŠEG TIMA!

POŠALJI IMEJL

NAŠ TIM

Doc. dr Ljubica Janjetović

Član

Zlatka Kurtinović

Student volonter

Prof. dr Simonida Vilić

Rukovodilac

Prof. dr Nikola Vojvodić

Karijerni savjetnik