Mladen Ivić
prof. dr Mladen Ivić, rektor Univerziteta PIM

Poštovane koleginice i kolege,

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment je dugoročno opredjeljen da, u skladu sa najvišim evropskim standardima, obezbjedi kvalitetno akademsko obrazovanje, na svim nivoima, ozbiljan naučno-istraživački rad, transfer znanja i razvoj svijesti društvene zajednice, shvatajući proces reforme univerzitetskog obrazovanja u Republici Srpskoj kao izazov i šansu.

Na našim elektronskim stranicama možete da nađete sve potrebne informacije u vezi rada našega univerziteta, sve o našim fakultetima i njihovim studijskim programima, naučnom radu, i svim ostalim mogućnostima koje pruža ova visokoškolska institucija.

Usmjereni smo ka kvalitetu nastavnog procesa i zadovoljenju studentskih potreba. U nastavni proces uključen je adekvatan broj nastavnika i saradnika koji su visoko razvili svoje pedagoške sposobnosti, te ih primjenjuju u svom radu.

Univerzitet PIM otvara vrata gostima predavačima i naučnim radnicima sa drugih naučnih, privrednih i društvenih institucija i studentima iz zemlje i regiona, te široj javnosti.

Zaposleni na univerzitetu, studenti, sadašnji i bivši zajedno, želimo, da usvajajući sve najbolje iz dosadašnjeg rada i u saradnji sa drugim univerzitetima, stalno usvajamo i unapređujemo nova znanja i tehnologije i da se pozicioniramo među najbolje univerzitete u zemlji i okruženju, kao priznata i dobro prepoznatljiva obrazovna institucija, koja doprinosi ličnom i profesionalnom razvoju svih učesnika u procesu i društva u cjelini.

U ovih 20 godina postojanja i rada Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment je postao značajan i nezaobilazan faktor akademske zajednice Republike Srpske i Bosne i Hecegovine. Samo one države koje ulažu u obrazovanje, mogu očekivati adekvatan rast i razvoj i ostvariti visok životni standard. Uspjeh naših studenata u njihovom životu je mjera i našeg uspjeha, te zbog toga se zalažemo za unapređenje i razvoj uslova studiranja koji ne zaostaju za vrhunskim evropskim principima sticanja znanja.

Biće nam čast da postanete dio naše akademske zajednice. Izgrađujući sebe, gradićemo i naš Univerzitet. Mi smo tu da vam pomognemo u otkrivanju sopstvenih vrijednosti koje ćete pretočiti u socijalnu stvarnost na opšte dobro zajednice kojoj pripadamo.

Dobrodošli!

Rektor, prof. dr Mladen Ivić