UNIVERZITET PIM DOBIO ERAZMUS POVELJU ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Evropska komisija dodijelila Erazmus povelju Univerzitetu PIM za period 2021-2027.

Sa velikim ponosom objavljujemo da je Evropska komisija dodijelila Erazmus povelju za visoko obrazovanje Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka (Univerzitet PIM) za period 2021-2027.

Ova povelja predstavlja značajno priznanje koje nam omogućava da unaprijedimo mobilnost studenata i osoblja, osiguramo kvalitetno obrazovanje i inkluzivne prakse, te promovišemo građanski angažman.

Šta znači Erazmus povelja za Univerzitet PIM?

Dodjeljivanje Erazmus povelje našoj instituciji znači da smo prepoznati kao pouzdan partner u Erasmus+ programu, sa sposobnošću da ispunimo visoke standarde postavljene od strane Evropske komisije. Ova povelja nas obavezuje da poštujemo principe nediskriminacije, transparentnosti i inkluzije, osiguravajući jednake mogućnosti za sve učesnike programa. Takođe, garantujemo automatsko priznavanje ECTS kredita stečenih tokom perioda mobilnosti, bez naplate školarine, registracije, ispita ili korišćenja laboratorija i biblioteka za studente na mobilnosti.

Obaveze Univerziteta PIM

Kao nosilac Erazmus povelje, Univerzitet PIM se obavezuje da će poštovati i promovisati osnovne inicijative Erazmus+ programa. Naša posvećenost Erazmus inicijativama uključuje implementaciju digitalnih rješenja koja olakšavaju mobilnost, u skladu sa Evropskom studentskom karticom, čime omogućavamo bržu i efikasniju razmjenu informacija i administrativnih postupaka. Osim toga, Univerzitet će promovisati ekološki prihvatljive prakse u svim aktivnostima vezanim za Erazmus+ program, naglašavajući važnost održivosti i odgovornog upravljanja resursima.

Inkluzija je još jedan aspekt našeg angažmana u Erazmus programima, gdje ćemo aktivno raditi na uključivanju osoba sa manje mogućnosti, osiguravajući da svi studenti i osoblje imaju jednake šanse za učestvovanje. Ova posvećenost ravnopravnosti i nediskriminaciji omogućava svakom pojedincu da iskoristi prilike koje nudi Erazmus+ program.

Takođe, podsticanje građanskog angažmana među studentima i osobljem je od vitalne važnosti za Erazmus program. Naš cilj je da motivišemo sve učesnike da se aktivno uključuju u društvene aktivnosti, ne samo tokom perioda mobilnosti, već i prije i nakon njega. Time želimo osnažiti pojedince da postanu aktivni građani koji će doprinositi zajednici i nakon završetka Erazmus iskustva.

Podrška studentima i osoblju

Univerzitet PIM će pružiti sveobuhvatnu podršku studentima i osoblju tokom cijelog procesa mobilnosti. Naš cilj je osigurati da su studenti i osoblje adekvatno pripremljeni za boravak u inostranstvu, uključujući jezičku i interkulturalnu pripremu. Tokom mobilnosti, univerzitet će pružati mentorsku podršku i pomoći pri integraciji mobilnih učesnika u novu sredinu, olakšavajući im prilagođavanje i maksimalno iskorišćavanje iskustava.

Univerzitet PIM će aktivno podržavati studente i osoblje u pronalaženju smještaja, kao i pri dobijanju potrebnih viza i osiguranja, čineći cijeli proces razmjene jednostavnim i bezbrižnim. Nakon završetka mobilnosti, univerzitet će osigurati automatsko priznavanje svih ECTS kredita stečenih tokom perioda studija ili prakse u inostranstvu, bez dodatnih evaluacija ili obaveza za studente. Na taj način, studenti će moći nesmetano nastaviti svoje obrazovanje, koristeći znanja i vještine stečene tokom boravka u inostranstvu.

Buduće saradnje i prilike

Ova povelja nam otvara vrata za još bolju saradnju sa partnerima iz cijele Evrope. Radujemo se pružanju jedinstvenih prilika našim studentima i osoblju da steknu nova znanja, vještine i iskustva kroz mobilnost i međunarodne projekte. Uz pomoć Erazmus+ programa, nastojimo obogatiti akademsko iskustvo i doprinijeti razvoju globalno svjesnih i angažovanih pojedinaca.

Pozivamo sve naše studente i osoblje da iskoriste ove nevjerovatne mogućnosti i pridruže se Erazmus+ programu!